Je možné, že holčička už má své jméno. „Dostali jsme článek pražské charity, že v časopise Katolické charity v roce 1946 vyšel článek o péči charity o děti. Tam mimo jiné bylo napsáno, že je tam i francouzská repatriantka Henriette,“ vysvětlil ředitel Rund. Z tohoto článku tedy vyplynulo nejenom možné jméno, ale rovněž původ děvčátka. Řediteli Rundovi se ozval i syn fotografa, který fotku pro charitu v Praze v roce 1945 dělal. „Fotograf se jmenoval Antonín Bláha,“ upřesnil.

Velký ohlas sklidilo uveřejnění prosby o pomoc při hledání na sociálních sítích zejména ve Francii a Belgii. „Můžete nám pomoci najít francouzskou dívku jménem Henriette? Fotka byla pořízena v květnu 1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu a další v katolické humanitární organizaci v Praze v České republice, kde byla léčena po osvobození. Další osud je neznámý. Ví někdo další?“ Zájem je podle ředitele Runda obrovský. Sdílejí to různé historické a badatelské skupiny. „Když jsem se díval naposledy, bylo to téměř pět tisíc sdílení a přes 300 tisíc oslovených lidí,“ neskrýval nadšení.

Povzbuzen tímto ohlasem bude Michael Rund pátrat určitě dál. Rád by zjistil, kam osud holčičku zavál a jestli třeba ještě nežije. Bylo by to možné.