Kromě měst totiž její pečovatelé zajíždějí i do těch nejmenších vesniček, kde poskytují péči zejména seniorům a zdravotně postiženým občanům. Vedle toho se organizace pustila i do provozu takzvaného Senior TAXI, který zaveze klienty k lékaři, do obchodu nebo na úřad.

„V roce 2018 jsme z popudu města Sokolova vstoupili do jednání o řešení situace zanikající pečovatelské služby Petrklíč. Tato jednání probíhala na krajské úrovni a jejich výsledkem bylo, že jsme převzali část klientů po bývalém Petrklíči, včetně dvou zaměstnanců,“ vysvětlil Robert Pisár, ředitel organizace Pomoc v nouzi. Tímto krokem se působnost služby rozšířila z katastru Kynšperka nad Ohří do Sokolova a současně na obce v okruhu do pětadvaceti kilometrů od obou měst. Za klienty tak pečovatelé nově jezdí i do Lomnice, Svatavy a také do měst na Chebsku, a to do Lubů, Nového Kostela nebo Plesné.

Největší část služeb však neziskovka stále poskytuje v Kynšperku nad Ohří. Právě tady mohou klienti využít i takzvané Senior TAXI. „Nová služba se osvědčila. Nejčastěji zájemce vozíme k lékaři a na různé kulturní akce. Naposledy to byla například oslava MDŽ,“ poznamenal Libor Račko, vedoucí Pečovatelské služby v Kynšperku nad Ohří. Nabídku této fakultativní služby připravují i pro další obce.

Chebští skauti se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Pomozte vyčistit řeku Ohři

Pečovatelská služba je terénní službou sociální péče, určenou především pro seniory, chronicky nemocné nebo zdravotně postižené občany a rodiny, kde se narodily tři a více dětí najednou. Posláním je ´přicházet za klientem´ se službami do jeho domácího prostředí. Umožnit mu tak setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. „Stále častěji se staráme o občany, kteří potřebují větší míru podpory. Jedná se třeba o klienty na vozíku nebo zrakově postižené. Běžně jim vypomáháme při zajištění stravy, chodu domácnosti, nebo jim pomáháme při osobní hygieně či se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Někdy klienta navštívíme jednou týdně, jsou ale případy, kdy přicházíme i třikrát denně. To pochopitelně s sebou přináší i větší nároky na naše pečovatelky,“ vysvětlil vedoucí.

Průměrný věk seniorů, o které se pečovatelská služba v roce 2018 starala, byl 77 let a nejstaršímu klientovi bylo 92 let. „Naši klienti mají často problém s pohybem. Proto jsme také pořídili dva schodolezy, jeden do Kynšperka nad Ohří a druhý do Sokolova. Využití budou mít hlavně tam, kde chybí výtah. Jedné z klientek například umožní se po několika letech podívat ven ze své domácnosti,“ doplnil Libor Račko.

Sokolovský Senior expres a jeho dvě řidičky
Doprava seniorů ano, senior taxi ale ne