Lidí, kteří odcházejí do důchodu, v poslední době přibylo. Více penzistů zůstává doma, věnují se svým koníčkům, rodině nebo vnoučatům. Ne všem ale tento způsob života vyhovuje. Spousta lidí v důchodovém věku by chtěla pracovat. Otázkou však je, kde naleznou uplatnění. Jsou v regionu pracovní příležitosti pro seniory? A pokud ano, co všechno musí práceschopní penzisté splnit, aby byli přijati do pracovního poměru?

Tyto otázky jsme položili pracovnici sokolovského úřadu práce Kristině Martínkové. Jako důležité uvedla, že nelze evidovat důchodce jako uchazeče o zaměstnání, nýbrž jako zájemce o práci. A to vzhledem ke skutečnosti, že jsou ve starobním důchodu. „Ze čtyř desítek zájemců je pouze jeden ve starobním důchodu,“ poznamenala Martínková.
„Nabízíme jim všechna volná místa, která naleznou stejně jako ostatní lidé na našem portálu, internetových stránkách nebo na nástěnce tady na úřadě. Záleží ovšem na zaměstnavateli, jestli je přijme, či nikoli. A to bývá ten největší problém, se kterým se zájemci o práci v důchodovém věku mohou setkat,“ pokračovala.

A co by tedy měli penzisté dělat, aby získali zaměstnání?
„Určitě by měli aktivně hledat a o volných místech se informovat. Nic jiného dělat nemohou. To, jestli budou, nebo nebudou přijati, záleží na dotyčném zaměstnavateli,“ prohlásila úřednice s tím, že v dnešní době je potřeba umět spoustu věcí, jako například práci s počítačem.
„Dále by měli mít platný řidičský průkaz a zdravotní způsobilost k řízení auta. Stále více se také klade důraz na znalost jazyků. Většina penzistů ale tyto podmínky nesplňuje,“ sdělila Martínková.
I tak ale existují profese, ve kterých nejsou tyto znalosti důležité. „Taková prodavačka, uklizečka nebo hlídač zvládnou svou práci i bez znalosti moderních vymožeností,“ uvedla.

Podle Martínkové zájem důchodců o práci poroste, a to v důsledku rovné daně, která byla od nového roku zavedena a slibuje seniorům více peněz.
„V celém sokolovském okrese je zaměstnáno 3,2 procenta důchodců z přibližně 32 tisíc zaměstnaných lidí všeho věku. V sokolovském mikroregionu, který pokrývá 6 nejpřilehlejších měst, je přibližně 13 500 zaměstnaných lidí, z toho 2,5% je v důchodovém věku. To si myslím, že je uspokojivé,“ doplnila.

A co si o tom myslí sami senioři? „Občas vypomáhám v práci známým, kteří potřebují schopnou sílu navíc. Nedělám to ani tak kvůli penězům, ale protože se tak dostanu mezi lidi a protože mě nicnedělání nebaví. Pracovat mě prostě uspokojuje,“ řekl sokolovský penzista Miloš Selinka.
Ne všichni však pracují proto, aby ´nevypadli´ ze společenského dění. Pro mnohé z nich jsou důležité peníze.
„V dnešní době je každá koruna dobrá. Určitě je fajn, že nemusím sedět doma a to, že vím o tom, co se kde děje a říká, ale hlavní jsou peníze. Kdybych měla pracovat jen pro potěšení, tak bych raději nepracovala,“ prozradila seniorka, která si přivydělává jako pomocná uklizečka.

Eliška Barvínková