Členové obou komor Parlamentu České republiky za Ústecký a Karlovarský kraj požadují společně po státu, aby urychleně zřídil transformační fond, ze kterého se bude financovat masivní restrukturalizace oblastí Mostecké a Sokolovské hnědouhelné pánve.

V obou krajích totiž dojde k zániku tisíců pracovních míst v souvislosti s tlakem na omezení těžby a zpracování hnědého uhlí. K prohlášení se připojili i hejtmani Karlovarského a Ústeckého kraje, svou vůli ke spolupráci projevil i hejtman Moravskoslezského kraje.

Iniciativu poslanců, senátorů a hejtmanů, kteří společně apelují na stát, může podpořit kdokoliv z veřejnosti. Stačí k tomu málo. Připojit se k petiční akci za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje. V Karlovarském kraji jde především o Sokolovsko. Konkrétně v Sokolově mohou lidé od pondělí 25. března připojit svůj podpis na petiční archy na dvou místech. Tím prvním je recepce Městského úřadu v Sokolově, místem druhým je infocentrum Městského domu kultury Sokolov.