Členové klubu se scházejí každou středu odpoledne a ta čtvrtá lednová byla vyhrazena ke vzdělání. V klubovně bylo plno. Všichni se na přednášku těšili a pan Rojík nezklamal.

Účastníci přednášky „cestovali“ od pramene řeky Ohře až za Karlovy Vary. „Seznámil nás nejen se samotnou řekou, ale také s přilehlými městy a okolními zajímavými místy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Pan Rojík svým vyprávěním dospěl za Karlovy Vary, čas na další povídání nám nepřál,“ uvedla Alena Veithová z klubu seniorů. Přednáška skončila dohodou, že se senioři s Petrem Rojíkem opět sejdou při pokračování dalšího vyprávění o poutavé cestě s řekou. „Na závěr se klubovnou rozezvučely melodie několika pamětních písní, které se vztahovaly k městům, jimiž řeka Ohře protéká. Bylo to milé překvapení od přednášejícího Petra Rojíka. Skončili jsme slibem, že se k prameni řeky Ohře podíváme osobně v květnu při zájezdu. Panu Rojíkovi patří naše poděkování,“ dodala Hermína Opltová z klubu seniorů.(mel)