Studenti sokolovského gymnázia mají za sebou první ročník pěvecké soutěže, kterou pro ně v aule školy ve středu připravil pěvecký sbor GymsoChoir Sokolov se svou sbormistryní Ivetou Poslední, a to ve spolupráci se Spolkem přátel gymnázia a se spolkem Vivat Musica. Hlavním smyslem soutěže je vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež, vyhledávání talentů a v případě zájmu i následná péče o jejich další odborné vedení. „A v neposlední řadě rozvíjení zájmu o hudební výchovu, a zejména zpěv," poznamenala Poslední.

Studenti gymnázia se do soutěže mohli hlásit již od 1. září, kdy byla soutěž vyhlášena. Díky profesorkám Petře Maříkové a Petře Sojkové, které na gymnáziu vyučují předmět hudební výchova, se zájemci mohli blíže seznámit s propozicemi a dalšími informacemi o Gymso Cantat v rámci předmětu hudební výchova. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích podle věku soutěžících. Jejich úkolem bylo zazpívat jednu píseň buď a cappella, nebo na hudební podklad.

A kdo se stal vítězem? Porota ve složení Jitka Šulková, Petra Sojková, Petra Maříková, Petr Schneider a Jiří Mareš byla sice porotou přísnou, ale spravedlivou – absolutní vítězkou s nejvyšším počtem bodů se stala patnáctiletá Lucie Večeřová s písní Stay. Na CD vítězů, které se v nejbližší době bude natáčet ve studiu Meet Area 51, se společně s Luckou objeví i další soutěžící – Alena Shirmanová, Marie Poslední a Daniel Krejčí, kteří shodně skončili na místě druhém. S prázdnou však neodešel žádný soutěžící. Všichni obdrželi diplomy a věcné dárky s hudební tematikou, vyhlášen byl i nejmladší účastník soutěže -dvanáctiletý Petr Tršo.

Jak soutěžící, tak i organizátoři celé akce včetně poroty a publika odcházeli z auly sokolovského gymnázia spokojeni a již se těší nejen na koncert vítězů, na němž proběhne i křest CD vítězů, ale také na další ročník Gymso Cantat 2015.