V případě Sokolova jde o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v případě Lokte o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Zatímco v Lokti se na změnu vyhlášky chystají a budou ji muset vydávat zřejmě každý rok, v Sokolově už novou vyhlášku mají. Nabyla účinnosti 3. března tohoto roku.

Sokolov vyhláškou omezuje pití alkoholických nápojů na veřejných místech, konkrétně vyjmenovaných. Zároveň v ní stanovuje akce, kde je to povolené. Jde například o Pálení čarodějnic, Sokolovský dostavník, Hurá, prázdniny, Sokolovský 1/4 a 1/2 maraton, Sokolovský food festival, Slavnosti vína, Den horníků, advent či Silvestr Nový rok.

Muž pod vlivem drog ujížděl policistům, navíc měl šest zákazů řízení
VIDEO: Muž pod vlivem drog ujížděl policistům, navíc měl šest zákazů řízení

"V původní vyhlášce jsme měli možnost výjimky. To znamená, že kdyby někdo přišel se zajímavou společenskou či kulturní akcí pro Sokolováky, mohli jsme povolit výjimku. Tato možnost výjimky ministerstvu vnitra vadila a museli jsme ji zrušit. Přistupovali bychom k ní samozřejmě obezřetně, nelze povolovat například narozeninové party a podobně. Jelikož nové akce mohou přijít, chtěli bychom zapracovat ještě na druhém, novém znění vyhlášky. Naši právníci to budou konzultovat s ministerstvem vnitra a uvidíme s jakým závěrem. Nechceme totiž vydávat vyhlášku každý rok," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

V sousedním Lokti mají podobný problém, tentokráte však s rušením nočního klidu. Zde ministerstvo vnitra napadlo vyhlášku, ve které město mimo jiné stanovilo, že se v době konání akcí Loketského kulturního léta v období od 1. května do 30. září každého roku posouvá počátek doby nočního klidu na 23. hodinu. Podle ministerstva vnitra tak dlouhá a obecná výjimka přestává být výjimkou v pravém slova smyslu. Výjimečné případy, kdy se noční klid zkracuje nebo omezuje, musejí vyhlášky vymezovat přesně a jednoznačně, aby obyvatelé města věděli, kdy se mají připravit na hluk nebo kdy jim dokonce hrozí probdělá noc. Podle ústavních soudců musí radnice přímo ve vyhláškách konkretizovat data a akce, jichž se výjimka týká. Nestačí data později specifikovat na webu města. U hudebních představení jde o akce trvající dvě až tři hodiny a začínající kvůli atmosféře obvykle večer. Málokdy končí před 22. hodinou. A například loketský amfiteátr vyhledávají lidé doslova z celé České republiky a výjimkou nejsou ani zahraniční diváci. Tisíce vyprodaných míst při rockových, metalových, popových ale i operních vystoupeních nejsou výjimkou.

Do Sokolova přiletěl čáp. Letos o pět dní dříve než vloni
Do Sokolova přiletěl čáp. Letos o pět dní dříve než vloni

"Rozhodnutí respektujeme i když nám přijde nelogické. Soupis akcí zveřejňujeme několik měsíců dopředu a lidé vědí kdy se budou konat. Jejich předvídatelnost tedy byla zřejmá. Jde o obecně závaznou přihlášku, kde jsou obecně stanovená pravidla. Nyní tak budeme muset zřejmě vydávat novou vyhlášku každý rok. Zveřejníme přesné datum a čas konání pozdější termín akcí," řekl místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Problém je v tom, že pokud nebude moci interpret z jakéhokoliv důvodu přijet a bude chtít akci posunout na pozdější termín, nelze mu vyhovět ve stejném čase.