V mnoha domácnostech na Sokolovsku zazářilo na Štědrý den Betlémské světlo. Pro symbol pokoje a míru si mohli před svátky nebo přímo o Vánocích přijít lidé do kostelů či na náměstí vybraných měst, kde na ně čekali skauti – kurýři plamínku z Betléma.

Světýlko ozdobilo vánoční tabule například v Jindřichovicích. Lidem ho zde nabízeli členové 22. Přední hlídky Royal Rangers.
„Máme pro vás Betlémské světlo. Je nefalšované a opravdové. To mi můžete věřit,“ prohlásil za hlídku Jan Sebján. A o plamínek byl skutečně zájem. Do jindřichovického kostela sv. Martina si pro něj přišla mimo jiné Olga Wneková. „Myslím si, že je to hezká tradice a jsem ráda, že se začíná ujímat také u nás v obci. Jelikož máme doma velkou svíčku, vydrží nám hořet po celé svátky,“ řekla Wneková.

Z plamínku se radovali také lidé v Sokolově, Lokti, Chodově, Kraslicích nebo Šabině. „Betlémským světlem jsem si zapálila svíčky na adventním věnci. Byla to skutečně hezká sváteční chvíle,“ svěřila se Sylvie z Chodova.

Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě pro ně znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré vůle.