"V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, tedy 42 658 korun, byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 494korun, což je o 12,9 %. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze, 51 925 korun, tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu," uvedla Jana Špačková z Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech.

Dodal, že spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 8,0 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2023 o 1,3 %. Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR kromě Ústeckého kraje, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze a Moravskoslezském kraji třetí největší.

Stavba nového Penny v Chodově pokračuje i přes rozmary počasí
Stavba nového Penny v Chodově pokračuje i přes rozmary počasí