Byla to jedna ze zastávek ministra při jeho cestě naším krajem. Opíral se přitom o dokumenty, které mu připravili odborníci. Na nich ukazoval připravované, rozestavěné i dokončené úseky dálnic v ČR.

"Také jsme přišli s nápadem koordinátorů, kteří pomohou při výkupu pozemků, což byl největší časový průtah při stavbách dálnic," řekl. Celková délka dálnice D6 bude v její konečné podobě 144,9 kilometru. Z těch je teď v provozu 37 kilometrů a nyní se staví dalších 14,7 kilometru.

Kremlík uznal i argument na rozšíření dálnice na 25,5 metru u Olšových vrat i když původně bylo ministerstvo proti. „Jsem moc ráda, že to centrální komise uznala a stanovisko přehodnotila. Je nelogické, aby několik desítek kilometrů směli jet řidiči pouze 110 kilometrů v hodině, zatímco pro zbytek dálnice 130. Šíře dálnice je důležitá i z bezpečnostního hlediska," řekla hejtmanka našeho kraje Jana Mračková Vildumetzová.