"Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR. Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 doznal od začátku roku přírůstek o 1 158 osob, a to vlivem migračního salda, které vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 1 992 osob více, než kolik se jich vystěhovalo. Přirozený přírůstek naopak vykázal v našem kraji zápornou hodnotu, ve sledovaném období zde zemřelo 2 464 osob, to je o 834 osob více, než kolik se jich narodilo" vyčíslila Jana Špačková.

Od 1. ledna do 30. září roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 630 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 187 dětí, to je o 10,3 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,5 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 302, tedy na 18,5 % již doma čekali nejméně dva sourozenci. Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 942, tedy 57,8 %, narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov.

Ilustrační foto
Žádný nájem, parcely, byt, práce pro partnera. Obce a kraj lákají nové lékaře

V Karlovarském kraji zemřelo 2 464 osob, z toho 1 320 mužů. "V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých v našem kraji, a to o 145, to je o 5,6 %. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let a 80 až 89 let," uvedla Jana Špačková.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 127 sňatků. "Náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 223, což je o 16,5 %. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary, 38,9 % všech sňatků v kraji, naopak nejméně sňatků zaznamenali v okrese Cheb, 30,3 % všech sňatků v kraji. Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 57,1 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní, konstatovala Jana Špačková.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 398 manželských párů, kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 15, tedy o 3,6 %. Ve více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

Do kraje se přistěhovalo 6 604 obyvatel, z toho bylo 40,6 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,0 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 63,0 % z ciziny. Vystěhovalo se 4 612 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 62,0 % všech vystěhovaných a do ciziny 38,0 %.