Pětadvacet milionů korun. Přesně tolik musí město Sokolov zaplatit zpět za pochybení ve výběrovém řízení na opravu střechy tamního zimního stadionu. Radnice už obdržela od Ministerstva financí platební výměr. Sokolov kvůli tomu svolal mimořádné jednání zastupitelstva, které uhrazení vysoké částky schválilo. Sokolov přitom ještě čeká na vyměření penále. „Městu se ale podařilo odvrátit katastrofický scénář, kdy hrozilo vrácení celé dotace plus 100 procent penále. Celkově by se jednalo o 240 milionů korun," uvedl starosta Sokolova Jan Picka.

„Černý scénář, kdy městu Sokolov hrozilo doměření platebního výměru až ve výši 240 milionů korun, je naštěstí zažehnán. Ministerstvo financí akceptovalo všechny naše připomínky a důvody, které jsme uváděli na naši obranu," konstatoval Picka s tím, že potřebné peníze město už dříve připravilo jako účelovou rezervu.

V lednu může být Sokolovu od ROP doměřeno penále až do výše 100 procent výměru. Město se proti němu ale chce odvolat. „Uděláme vše pro to, aby penále bylo buď symbolické, nebo žádné. Pokud by dosáhlo maximální výše, zřejmě už by to ovlivnilo rozpočet na příští rok. Musely by se zrušit některé naplánované akce," doplnil starosta.
Na rekonstrukci střechy zimního stadionu získal Sokolov dotaci z ROP v roce 2008.

„Ve výběrovém řízení nebyla rozhodující jenom cena, ale i doba výstavby a záruční doby. Ve výběrovém řízení bylo uvedeno ‚záruční doba' a v zadávací dokumentaci ‚záruční doby', protože se tam zvlášť oddělovala technologie a stavební část. Takže to umožňovalo dvojí výklad," vysvětlil místostarosta Karel Jakobec s tím, že zakázku nakonec dostala firma s nejnižší cenou.

Za nejednoznačnost výběrového řízení zaplatilo město na výzvu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu, přišlo i o pět procent dotace. Po dvou letech se ale případ znovu otevřel a ROP nově hrozil až stoprocentní sankcí, kterou mohlo ještě zdvojnásobit penále. „Naše jednání nakonec vedla k tomu, že výměr dosáhl 20 procent původní dotace," uzavřel starosta.