Ctěli bychom moc poděkovat naší paní Milušce Pözltové a jejímu manželovi za jejich trpělivost s námi babkami.
Loni v listopadu přišli s nápadem založit taneční kroužek a to se jim skutečně povedlo. V sobotu 11. prosince jsme měli za sebou první úspěšný rok. Je nás celkem patnáct členů.

Za letošní rok jsme měli celkem šest vystoupení, a to úspěšných. Je to kroužek Radost, věkové složení od 60 do 77 let. Věřte, nám se to moc líbí, těšíme se na každý čtvrtek, kdy máme zkoušky, na nichž zapomínáme, že nás občas už také něco bolí.

Letošní kalendářní rok jsme ukončili vánočním posezením na velkém sále v Krásně U Divočáka. Občané přišli v hojném počtu a všem se to velmi líbilo. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení manželů Homolkových, kterým touto cestou chceme také poděkovat.