Vsokolovském klášteře se uskutečnil 4. 12. další benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který byl letos ve znamení pomoci naší společnosti Pomoc v nouzi , o.p.s., která má v kompetenci azylový dům v Sokolově.

Chtěli bychom poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě, i všem účinkujícím. Poděkování také patří společnostem, které poskytly finanční dary – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – 5 000 Kč, Skupina ČEZ – 50 000 Kč, Svaz Vietnamců v Sokolově - 5 000 Kč, Systém NET LINE, s.r.o. – 5 000 Kč, VOSS, s.r.o. – 20 000 Kč.

Také děkujeme návštěvníkům koncertu, kteří se zasloužili o další finanční částku -10 613 Kč, která se vybrala na vstupném.
Potěšilo nás, že jsou mezi námi lidé, kterým není lhostejný nepříznivý osud jiných lidí.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2008 - přejí a děkují Bc. Robert Pisár, ředitel společnosti, a Mgr. Dagmar Herianová, předsedkyně správní rady.