Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sokolově bude mnohem levnější. A to dokonce o rovných 42 milionů. Město však paradoxně neušetří, naopak. Ze své kasy by mělo vytáhnout o 3 miliony korun více.

Sokolov schválil rekonstrukci čistírny odpadních vod za 88 milionů korun. „Změny podmínek dotace pro město přinesou zvýšené náklady, celkem ze svého rozpočtu dá 33 milionů korun," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Smlouva o poskytnutí dotace musela být podepsána do konce listopadu. Na poslední chvíli se totiž změnily podmínky. Zastupitelé města se kvůli tomu sešli na mimořádném zasedání, kde schvalovali nové znění smlouvy.

„Původně byla DPH uznatelným nákladem. To se ale změnilo. Změní se tím i podíl dotace a vlastních nákladů města," vysvětlil Jakobec. Podle původního projektu měla rekonstrukce stát 130 milionů korun. Město počítalo, že by dotace na stavbu činila zhruba 100 milionů korun a zbytek by byl podíl města. Z výběrového řízení na dodavatele ale vzešla cena 88 milionů korun. Z toho by dotace měla činit asi 54 milionů korun a podíl města bude celkem 33 milionů.

Do rozsáhlé úpravy čistírny odpadních vod se Sokolov podle Jakobce pustí po letech složitých vyjednávání a diskusí, při kterých jim dle místostarosty mnohdy tekl pot po zádech. Pokud by město opravu odkládalo, mohlo by platit pokuty za nedodržení limitů. Ty jsou podle vedení města při kontrolních odběrech překročeny jen občas. Půl roku jsou vyhovující, půl roku ne.

Projekt rekonstrukce je označován jako první etapa, zahrnuje ale všechny nejnutnější práce. Město bude moci v budoucnu v opravě pokračovat, jen pokud získá další dotace.