"V lomu Jiří se v nejlepších dobách těžilo kolem sedmi milionu tun uhlí a v lomu Družba to byly zhruba tři miliony. Poté se kleslo na 6,5 milionu tun a dnes jsme zhruba na 3,5 milionech tun uhlí plus nadloží. V Družbě už se netěží a probíhá tam podle plánu likvidace. Vede k ní zhruba 12 kilometrů pásových dopravníků a zasypává se," říká Jiří Šenkýř, závodní lomu Jiří.

V lomu těžilo kdysi až deset těžebních velkostrojů. Dnes je to zhruba polovina. Stavěli je Uničově a Vítkovicích. Největší jsou stroje řady KU 800. Jeho nejvyšší bod je 50 metrů nad zemí, váží zhruba 4,5 tisíce tun a jen nakládací výložník na uhlí má 100 metrů.

Zdroj: Roman Cichocki

"V lomu Jiří dnes pracují dva tyto stroje. Jsou vytížené, těží prakticky každý den. V současné době ale už nejsou v nepřetržitém provozu. Jedním z důvodů je i ochrana obyvatel okolních obcí," konstatuje Šenkýř. Na Sokolovsku se těžba hnědého uhlí odehrává už jen v lomu Jiří. Z velkorypadla jde vytěžené uhlí pásovými dopravníky na nakládací stanici a tam se uhlí loží na vlak či vlečku. Jde například od elektrárny Tisová nebo k externím odběratelům jako je Plzeňská energetika a další. Nejnižším místem lomu Jiří jsou retenční stanice odčerpávající vodu. Jsou v nadmořské výšce 325 metrů nad mořem. Vršek lomu je pak o 100 až 110 metrů výše.