Vedení Chodova hledalo způsob, jak rozšířit nedostatečné kapacity současné knihovny. Místo novostavby se rozhodlo vydat složitější, ale udržitelnější cestou využití opuštěného objektu v centru města s vazbou na městský park. „Knihovna sídlí v nevyhovujících prostorách, novou budovu si jistě zaslouží. Stejně tak je třeba vyřešit vyhořelý objekt a jeho území,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Městská instituce bude moci v nových prostorách rozšířit svoje kulturní činnosti a vytvoří si prostorové rezervy pro nadcházející roky. „Interiér je navržen maximálně variabilní, aby tam bylo možné pořádat různé akce od čtecích kroužků po přednášky. Suterén knihovny je doplněn o malý přednáškový sál s vlastním vchodem ze vstupní platformy. Knihovní kavárna v přízemí je orientována do přilehlého parku, kam se může v letních měsících rozšířit,“ řekl Tomáš Kopecký z Ateliéru Kopecký. Při navrhování byl podle něj kladen důraz na udržitelnost knihovny. „Fasády a otevřená dispozice umožňují maximalizovat přirozené osvětlení, vložné světlíky umožňují přirozené větrání. V další fázi projektu se počítá s dobudováním zelené střechy a střešní čtecí terasy,“dodal.

Z původní stavby, která byla projektována jako mateřská škola, zůstane pouze skelet se stropy a podlahami. Podle architektů z Ateliéru Kopecký zachová nový objekt knihovny obě budovy. V jedné bude oddělení pro dospělé čtenáře s centrálním pultem a kavárnou, druhá nabídne zázemí pro dětské čtenáře. Zcela novým prvkem bude schodišťové jádro s výtahovou šachtou.

Město má na projekt přislíbenou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 procent.