Během prvních tří čtvrtletí letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za více než 261 milionů korun. Překonali tak rekord loňského roku, kdy ve srovnatelném období na pojistných plněních zachránili 253 milionů korun. Současný výsledek za celou republiku je jen o 17 milionů korun nižší než objem odhalených podvodů za kalendářní rok 2010.

„Letošní rok je opravdu rekordní. Na jeho konci očekávám překročení hranice 300 milionů korun zachráněných hodnot. Vzhledem k výsledkům trhu posledních dvou let by to znamenalo více než polovinu všech pojistných podvodů odhalených v ČR,“sdělil Ludvík Bohman, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí ČP, a dodal: „Pojistné podvody se nám daří odhalovat stále efektivněji, a to díky dlouhodobé systematické práci i pravidelným investicím do zkvalitnění týmu a technického vybavení. I letos přitom platí, že se drtivá většina podvodů týká majetkového pojištění, přičemž převažují události z pojištění motorových vozidel.“

Úspěchy hlásí také ČSOB Pojišťovna. Objem pojistných podvodů, které za prvních devět měsíců letošního roku odhalila, se vyšplhal již na bezmála 50 milionů korun. Už nyní je tak částka zjištěných podvodů vyšší než za celý loňský rok, kdy dosáhla 45 milionů. „Nejčastěji se s pojistnými podvody setkáváme v pojištění vozidel a pojištění podnikatelských rizik,“ uvedl Zdeněk Horáček, vedoucí oddělení forenzního auditu ČSOB Pojišťovny, které se na odhalování pojistných podvodů zaměřuje.

„Avšak zatímco ještě na konci prvního pololetí jsme registrovali vyšší počet podvodů spojených s motorovými vozidly, v posledních měsících se již miska vah přehoupla ve prospěch podnikatelských pojištění, což pravděpodobně souvisí i s pokračující hospodářskou krizí,“ doplnil Horáček.

K tématu Česká pojišťovna uvedla konkrétní případ z praxe, kdy si v únoru 2008 klient sjednal havarijní pojištění na automobil Mercedes-Benz. V září téhož roku pak ohlásil jeho odcizení, ke kterému mělo dojít na území Polska. Pojišťovna sice dotyčnému vyplatila plnění ve výši 400 tisíc korun, pojistnou událost s přívlastkem podezřelá však začali vyšetřovat její detektivové a následně i státní policie. „Šetřením bylo zjištěno, že ke krádeži auta nikdy nedošlo. Klient totiž provedl úpravu jeho identifikátorů a použil jiné - z vozidla, které bylo likvidováno jako totálně havarované jiným pojistitelem. Údajně odcizený mercedes byl nakonec policií zajištěn v Německu a vykutálený motorista je od července 2011 stíhán pro trestný čin podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti,“ konkretizoval tiskový mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral.