Český svaz ochránců přírody v Chodově ve spolupráci se Základní školou Komenského Chodov i v letošním podzimu pořádal soutěž ve sběru žaludů, kaštanů a bukvic. Tato soutěž se nese pod patronací pana školníka z 1. stupně Petra Sýkory, který ji pořádá již téměř desítku let.
Žáci mají možnost během podzimních měsíců nosit do školy plody jírovců, buků a dubů. Zde je jim jejich „úlovek“ zvážen a zaznamenán do evidenční knihy a plody jsou na půdě sušeny.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 187 žáků, kteří nasbírali dohromady neuvěřitelných 987 kg kaštanů a žaludů.
Sesbírané plody budou předány mysliveckému sdružení pro zimní přikrmování zvěře.

A jak dopadli nejlepší jednotlivci?

Ti nejlepší byli pozváni na schůzku s představiteli ČSO - vedoucí oddílu mladých ochránců přírody paní Stanislavou Volkovou a zástupcem Mysliveckého sdružení Lomy - panem Ing. Janem Kociánem. Z jejich rukou si převzali věcné odměny a poděkování.

A pořadí dětí a tříd?

Ze tříd byla nejaktivnější2. B, která odevzdala celkem 210 kg, druhá 1. A pak 182 kg a na třetím místě skončila se 137 kg třída 5. C.
Mezi jednotlivci se letos stal nejaktivnějším sběračem Jan Skalický z 5. C se 119 kg, na místě druhém se umístil Jiří Bokšay z 1. B, který nasbíral 109 kg plodů, a na třetím místě pak Kristýna Rauová se 72 kg plodů.