Dvě desítky dětí ze sociálně vyloučeného prostředí vyslal letos spolek Pohlazení na pět letních táborů. Ty organizuje křesťanský skautský Klub Pathfinder ČR. Pohlazení působí při sokolovském sboru církve adventistů a bez jejich pomoci by se děti na tábor nikdy nepodívaly. Letos dokonce spolek zajistil i asistentku třináctiletému postiženému chlapci, který by jinak na tábor rovněž sám nemohl.

„První dva tábory se konaly na Hadovce u Konstantinových Lázní a v Dolech u Luže na Pardubicku. Na dalších dvou táborech byly další děti. Tři dívky v Raspenavě u Frýdlantu v Čechách a dvě dívky sjíždí řeku Vltavu z Vyššího Brodu," nastínila za spolek Hana Kábrtová.

Dnes odjíždějí ze sokolovského sboru na letní tábor do střediska Heiligenohofu v Bad Kissingenu Věruška Krassová a Aninka Letmajerová. V neděli 2. srpna odjedou tři děti na poslední společný tábor dětí ze sokolovského sboru plánovaný na letošní léto do Švýcarska na mezinárodní camporee. Pohlazení finančně podpořilo účast dvou z nich. „Finančně přispělo i město Sokolov," zmínila pomoc Kábrtová.

Jak upřesnila, kromě oficiálního programu stráví děti dva dobrodružné dny v horách v oblasti Jungfrau a severní stěny Eigeru. Spát budou ve stanech a k jídlu budou mít po celou dobu vlastní česko-slovenskou kuchyni. Na camporee bude oficiálním jazykem francouzština a němčina. Česká výprava bude mít vlastní překladatelku z němčiny.
„Myslete prosím na všechny děti na modlitbách," dodala Kábrtová.

Spolek Pohlazení se již dvě desetiletí věnuje místním strádajícím dětem a mládeži z dětských domovů, ústavů, sociálně vyloučených a nefunkčních rodin.