Krajský úřad Karlovarského kraje od prvního července upravil a rozšířil poskytování služby lékařské pomoci. Důvodem je sjednocování systému a finanční náročnost dosavadního způsobu zajištění lékařské služby první pomoci.
„Po jednání s lékaři, nemocnicí a záchrankou jsme dospěli k dohodě, že systém zjednodušíme a převážnou část pohotovostí, kromě zubní, bude zajišťovat sama nemocnice. Všechna pracoviště LSPP, tedy pro dospělé, pro děti i zubní, zůstanou zachována, v případě zubní lékařské služby první pomoci v Sokolově a v Chebu ještě rozšíříme počet hodin o víkendech a svátcích ze tří na pět hodin,“ objasnil hejtman Josef Novotný.

Prvním zubařem v sokolovském okrese, který od platnosti nařízení sloužil pohotovost, byl Josef Kočandrle ze Sokolova. „Zvýšený zájem pacientů jsme nezaznamenali. Za sobotu a neděli přišlo dohromady čtyřiadvacet lidí, což je normální stav. Nařízení je nové a musí se asi dostat lidem do povědomí,“ sdělila asistentka sokolovského zubaře.

Obdobnou zkušenost mají i další zubní ordinace v sokolovském okrese. „Před touto změnou jsme drželi pohotovost od devíti do dvanácti hodin. Dle mého názoru, lidé, když se vyspali, jeli stejně do Karlových Varů, kde je pohotovost déle. Také občan například Horního Slavkova nepojede k zubaři do Rotavy nebo Kraslic, ale počká si a odpoledne zvolí krajské město, které má blíže. Zda pacienti využijí o dvě hodiny delší pohotovost v naší ordinaci, ukáže až čas,“ řekla Monika Kursová z rotavské zubní ordinace Františka Kreče. Také zubaři v Kraslicích souhlasí s tím, že pokud drží pohotovost, navštíví je lidé z města a nejbližšího okolí. „Máme zhruba stále stejný počet pacientů, kteří nás o víkendových službách nebo svátcích navštíví. Výjimkou byl první leden, kdy dorazil jeden člověk, jinak chodí v průměru dvacet lidí za sobotu a neděli. Za moji poslední pohotovost to bylo přesně devatenáct lidí,“ uvedla zubařka Jindra Janů z Kraslic.

Rozpis služeb organizuje Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a zájemci se je dozvědí na speciálním telefonním čísle 353 502 502, které je v provozu nonstop.