Celkové náklady na rekonstrukci a hlavně zabezpečení těchto prostor jsou vypočítány na zhruba 18 milionů korun. O ty se podělí Karlovarský kraj, muzeum, a pokud to schválí zastupitelé, tak i město Sokolov. Pokud vše půjde podle plánu, měli by návštěvníci nové lákadlo navštívit již na jaře příštího roku.

„Rada města doporučila zastupitelům uvolnit na tuto akci 3 miliony korun. Sklepy jsou nádherné a vystavovat v nich sokolovský poklad je podle nás dobrý nápad,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Dalším milionem by mělo přispět samotné muzeum a zbytek bude na Karlovarském kraji, kterému sokolovský zámek patří. Nejdražší položkou na celé investici bude samotné zabezpečení.

„Sokolovský poklad by měl být hlídán tím nejlepším zabezpečením, které je na trhu a mnozí je znají například z filmů,“ říká ředitel muzea Michael Rund. Na otázku, kde je sokolovský poklad nyní, odpovídá tajemně: „Na velmi dobře hlídaném místě.“

„Přes půl roku jsme bojovali o stavební povolení. Až poté jsme mohli zahájit výběrové řízení na bourací práce,” informoval Rund. Vybourat je potřeba cihlové příčky, které se v historických prostorách vybudovaly v 90. letech minulého století, kdy tu měla vzniknout vinárna. Řešit se musí i statické zajištění.

Po rekonstrukci by se sklepení stalo součástí návštěvnického okruhu s průvodcem. „Myslíme si, že sklepení je vhodné místo pro prezentaci sokolovského zlatého pokladu,” uvedl Rund.

„Kromě toho tam budou vystaveny nejcennější předměty ze sbírky muzea, návštěvníci uvidí i nápisy vězňů ze 17. století,” pokračoval. Podle něj i některých odborníků mezi skutečné skvosty prohlídky budou patřit dvě místa, kde jsou vidět základy sokolovského hradu ze 13. století. „Budeme prezentovat archeologické nálezy. Ve věži bychom chtěli ukázat figuríny, které budou evokovat, že tam byl sklad střelného prachu a později vína,” vyjmenoval lákadla expozice ve sklepení. Studie počítá i s dětským koutkem a sálem pro přednášky.

K novým sklepům by se pak mohly přidat i další prostory v zámku.

V prvním patře sídlí knihovna, kterou má město v plánu přestěhovat na Staré náměstí. Do konce srpna má být hotov projekt.

Knihovna bude sídlit ve dvou domech, které jsou spojené. Město koupilo, vyměnilo a vydražilo tři sousedící domy. Ten třetí bude mít ve správě městská organizace Sokolovská bytová. Už nyní konzultují s projektantem společné věci, jako je například kanalizace.

„Knihovna si novými prostory polepší. Do knihovny zavítá až 60 tisíc čtenářů ročně a na nové adrese by to mohlo oživit Staré náměstí,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.