Složení slibu se neslo v Ostrově ve velkém. Slavnostní akt chce policie v Karlovarském kraji pořádat alespoň jednou do roka. Na Městském úřadě v Ostrově zazněla slova vrchního praporečníka: Čestná jednotko, směr přímý pochodem vchod a čestná jednotka s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje napochodovala do dvorany, kde byli nastoupeni nově přijatí policisté. Policisté se tam sešli nejen kvůli slavnostnímu složení slibu, ale také kvůli předávání ocenění policistům a občanským zaměstnancům krajského ředitelství.

Policie v kraji rozšířila své řady o dvaačtyřicet nových tváří, a to slavnostně v Ostrově.

Prostorem dvorany zazněla také česká hymna. Pak už se slova ujal krajský ředitel policie Petr Macháček. „Složení slibu příslušníka policie je nejen formálním aktem přijetí, ale je to především závazek vůči veřejnosti, vůči občanům. Jeho obsah, jak náročná služba nové policisty čeká a k čemu je vlastně zavazuje. Rozhodl jsem se proto zavést novou tradici na našem ředitelství a minimálně jednou ročně uskutečnit složení slibu nových policistů slavnostním způsobem. V tomto roce je slavnostní akt umocněn tím, že ČR oslavila 100leté výročí vzniku samostatného československého státu,“ uvedl ředitel.

Slavnostní slib skládalo celkem dvaačtyřicet nově přijatých policistů. „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život, tak slibuji.“

„Tak slibujeme,“ zaznělo sborově napříč celou dvoranou z úst policistů. Slavnostnímu aktu přihlíželi také jejich rodinní příslušníci. Předzvěstí dalšího slavnostního aktu byla fanfára, po které následovalo předávání třicítky ocenění policistům a občanským zaměstnancům krajského ředitelství.

V kraji nyní slouží 1335 policistů. Tabulkově jich chybí ještě 94. Nejvíce pak na Chebsku. Posílit řady by policie potřebovala zejména na základních útvarech, tedy na obvodních odděleních.