Více policistů v ulicích, hlavně pěších, a zvýšit dohled v nočních hodinách. To si podle rozsáhlého průzkumu přejí lidé na Sokolovsko. Průzkum zadalo policejní ředitelství v Sokolově a najaté telefonistky se ptali celkem 1500 obyvatel okresu. Přesně za rok chce policie průzkum zopakovat, aby zjistila, jak se podařilo zlepšit pověst policie v očích obyvatel.
„Využili jsme náhodný výběr telefonních čísel uvedených ve Zlatých stránkách i tak i mobilní čísla. Podařilo oslovit přes 1500 občanů, kteří byli ochotni zodpovědět kladené otázky, vyjádřit svůj názor, nápad a přání ke zlepšení situace ve své obci či městě,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Kávová. Průzkum také zjistil, že řada lidí nezná například velitele obvodních oddělení. I to se prý musí zlepšit.
„Mě sice nevolali, ale asi bych řekl to samé. Chce to, aby byli policisté v uniformách více vidět a získali si důvěru a respekt,“ myslí si o průzkumu například Radek Trepl.

Otázky a odpovědi

Na 1. otázku: „Víte pod jaké policejní oddělení spadá Vaše obec?“odpovědělo kladně 79,68% dotázaných, což svědčí o faktu, že občané mají významný přehled o místně příslušném útvaru policie, tedy ví, kam se obrátit v případě nouze, podání oznámení apod. Nejlépe dopadlo OOP Kynšperk, kdy o tomto útvaru vědělo 88,98 % lidí. Dostat se více do podvědomí občanů by mělo naopak OOP Loket, kde pouze 68,04 % dotázaných vědělo, které je „jejich“ oddělení.
Ve 2. otázce: „Víte, kdo toto oddělení vede?“, dopadlo velmi dobře OOP Habartov, kde svého ,,šerifa“ znalo 32,5 % dotázaných. Celkově však kladně odpovědělo a ,,svého“ vedoucího znalo pouze 15,29 % obyvatel.
Již zde se rýsuje oblast, spadající do konceptu community policing. Jednotliví vedoucí OOP se v prostředí svého obvodu musí prosadit a stát se tak součástí týmu lidí, kteří za danou oblast zodpovídají a požívají tak vysoké vážnosti. Nejedná se tedy o anonymní osobu, ale o jejich člověka!
3. otázka: „Jste spokojen s činností tohoto oddělení?“ Zde svou spokojenost projevilo 48,70 % respondentů, několik desetin tázaných si pod činností oddělení nedokázalo nic představit a cca. 50 % občanů bylo s činností OOP nespokojeno.
Otázka č. 4.: „Víte, který policista má Vaši obec, ulici na starosti?“ Tato otázka je stavěna na podobné bázi filosofie community policing jako dotaz č.2. Nejen vedoucí OOP má být veřejnosti znám, ale i samotní policisté musí být vidět a vrýt se do podvědomí občanů jako jejich ochránci. Tady jsme dospěli k výsledkům, že 81 % odpovědělo záporně. Nejméně znají svého policistu občané v Lokti, nejvíce naopak v Habartově. Je to otázka, kterou je nutné činností OOP zlepšit.
Na otázku č. 5: „Jste spokojen s činností tohoto policisty?“, uvedlo 87,43% dotázaných, že ano, pouze 11,03% bylo nespokojeno. Na tomto příkladu jde vidět, že pokud policisté nejsou anonymní, přihlásí se veřejně k odpovědnosti za svůj okrsek a vlastní činností přesvědčí občany o jeho přínosu, požívají vysoké vážnosti a spokojenosti.
Otázka č. 6: „Jste pravidelně informován o bezpečnostní situaci ve Vaší obci?“, skončila procentuelně 48,85 ANO X 51,22% NE.
Nejčastějším zdrojem informací je Sokolovský deník, Sokolovský týdeník, Internet, zpravodajství rozhlasu, Info kanál města Chodov, Zpravodaj města Chodova, Kynšperka a Horního Slavkova. Snahou vedení na jednotlivých útvarech policie bude poskytnout občanům kvalitnější a kvantitativnější přínos informací na místní úrovni.
Otázce č. 7: „Co považujete za největší bezpečnostní problém ve Vaší obci, ulici?“ ,,Na co by se policie měla zaměřit?“ Zde jsme se setkali s odpověďmi např.
- neukáznění řidiči v obcích,
- překročení nejvyšší povolené rychlosti a ohrožení tak občanů
- nedostatek potřebných kamerových systémů
- chování mladistvých
Při vyhodnocování této otázky jsme uvítali otevřenost občanů. Analýzou jejich odpovědí jsme dospěli k významným poznatkům ke konkrétním místům, neboť obyvatelé té či oné obce, města, znají problémy svého bydliště nejlépe. I toto je jeden z podnětů pro zaměření výkonu naší služby občanům.
Na otázku č. 8: „Zda občan vidí pravidelně pěšího policistu v ulici , v obci“ uvedlo 53 %, že vidí pěšího policistu ve své obci několikrát do týdne. V sídelních městech OOP nejlépe dopadlo OOP Rotava,a OOP Kraslice, kdy takto policii vnímá 70 % dotázaných. Velmi dobře dopadlo také OOP Habartov (65), Kynšperk (55), Sokolov (55), Chodov (50). O něco více si policisty žádají vidět v Lokti a v Horním Slavkově (45%). Z nesídleních obvodů dopadlo nejhůře OOP Sokolov-venkov, zde pak nejlépe na Rovné 50% a v Lomnici 40%.
Na otázku č. 9: „Máte konkrétní návrh, co by pro Vaši spokojenost mohla policie udělat?“, uváděli občané téměř shodně požadavky jako:„Více policistů v ulicích, zejména pěších a zvýšit dohled v nočních hodinách“. Objevili se zde ale i návrhy jako např.
- policisté by měli jezdit v ulicích na koních
- občané by si přáli policisty z řad občanů té konkrétní obce, města
- policisté by měli mít více pravomocí
- přísnější tresty


Na poslední otázku zda můžeme za rok zavolat znovu odpovědělo 99% dotázaných, že ano.
Na závěr…
Výzkum byl zcela anonymní a zpracované výsledky budou předány vedoucím obvodních oddělení Policie ČR v okrese Sokolov k provedení opatření, kdy primární snahou a cílem jednotlivých vedoucích a jejich týmů bude vylepšit obraz policie a zvýraznit činnost policie ve prospěch veřejnosti.
Přesně za rok sokolovská policie výzkum zopakuje. Občané v něm zhodnotí, zda se obraz příslušného obvodního oddělení u lidí podařilo vylepšit.
Srovnání dnešních výsledků a výsledků za rok bude také hodnotícím kritériem soutěže ,,Cena nejlepší praxe“, kdy tři nejlepší obvodní oddělení vyhrávají týdenní pracovní stáž do Velké Británie