Policisté z Habartova rozjedou úderem poloviny ledna 2008 preventivní projekt zaměřený na osobní bezpečnost seniorů. Jedná se o zhotovení estetických samolepek s obrázkem dívky nebo chlapce a upozorňujícími nápisy jako např. BABIČKO,DĚDEČKU NEOTVÍREJ CIZÍM LIDEM! či BABIČKO, DĚDEČKU NEDŮVĚŘUJ CIZÍM LIDEM!.

Nechali jsme vyrobit několik verzí. Samolepky budou starším občanům distribuovány prostřednictvím žáků základních škol, se kterými se policisté setkávají na preventivních besedách a přednáškách. Policisté žákům vysvětlí důležitost obsahu samolepky a ti je pak babičce nebo dědečkovi předají. Zároveň jsme se zamysleli i nad zpětnou vazbou projektu a chystáme se po realizaci tohoto projektu seniory oslovit, zda se k nim samolepky dostaly a zda plní svůj účel. Hlavním cílem tohoto projektu je vyvolat v důvěřivých starších občanech větší míru opatrnosti a pozornosti na to, komu otevírají dveře a koho vpouštějí do bytu.