Letní a kulturní sezóna s sebou kromě volna a pohody přinesla i typický prázdninový problém – výrazný nárůst nejrůznějších nešvarů. Jak upozorňují strážníci z Lokte, jedná se zejména o přestupky v oblasti dopravy.
„Řešíme nárůst řidičů, kteří svá vozidla odstavují v rozporu se zákonem. Tyto přestupce policisté řeší uložením pokuty v blokovém řízení,“ vysvětluje vedoucí oddělení Policie ČR v Lokti Luděk Hejda. Ten upozorňuje na nedostatek parkovacích míst ve městě, stejně jako mnozí obyvatelé. „Například u nás v Nádražní ulici je tak málo parkovacích míst, že už v sedm hodin večer není vůbec šance zde zaparkovat. Loket by určitě potřeboval nějaké centrální parkoviště,“ myslí si Martin Kulhan z Lokte.

Vedoucí policie má podobný názor. „Bohužel na území města Lokte nejsou v souvislosti s pořádanými kulturními akcemi dostačující parkovací plochy pro takové množství návštěvníků a jejich vozidel, kdy policisté při těchto akcích zajišťují průjezdnost přilehlých pozemních komunikací,“ doplňuje Hejda.
Situace s nedostatkem parkovacích míst se dostala i na program veřejného jednání představitelů zdejší radnice. „Nedivím se, mají totiž jen jednu botičku. Neměli bychom jim nějaké nakoupit?“ navrhl na posledním zasedání zastupitel Pavel Počepický. Na něj reagoval místostarosta Petr Zahradníček: „To vůbec nespadá do naší kompetence, o tom se snad ani nebudeme bavit. Je to humorné.“

Zprvu zábavná záležitost ovšem v běžné praxi podle slov vedení policie už tak směšná není. „Naše obvodní oddělení skutečně disponuje pouze jedním technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla, takzvanou botičkou, které je při řešení přestupků využíváno. Většinou je tedy nezákonné parkování ze strany policistů řešeno zanecháním výzvy pro nepřítomného řidiče a dále řešeno,“ dodává Hejda.

K. Šujan