Pořadatelství se zmocnila komise prevence kriminality a zástupci policejního oddělení v Habartově.

„Předsudky o jiných kulturách, etnikách a rasách trpí mnoho mladých lidí, proto jim měla tato přednáška pomoci ukázat nesmyslnost rasismu v jeho historických i současných projevech. Mladí účastníci semináře se měli možnost seznámit s problematikou levicového a pravicového extremismu, s nejvýznamnějšími organizacemi a hnutími a symbolikou těchto skupin,“ uvedl za komisi prevence kriminality Josef Janura ml.

„Po této besedě již nebudou mít zúčastnění žáci problém rozpoznat jedince či skupiny směřující k extremismu, nenechají se tak lehce zlákat novými trendy, které jsou často velmi líbivé a přitažlivé, zatímco jádro nesnášenlivosti a násilí zůstává stále stejné, jenom dobře zamaskované,“ pokračoval Janura. Současně poznamenal, že vybrané téma školáky zaujalo a jistě i předčilo jejich očekávání.

(red)