S plánovanými aktivitami a projekty se můžete seznámit v následujících řádcích. Mimo jiné chceme apelovat na všechny účastníky prázdninového silničního provozu, aby se na silnicích chovali podle pravidel a byli k sobě ohleduplní a tolerantní. Rizikem letního počasí je únava z horka a dlouhých přejezdů. Doporučujeme proto všem řidičům, aby si trasy dopředu plánovali, měli s sebou dostatek nealkoholických nápojů a dodržovali pravidelný pitný režim. Počítat je nutné s možnými uzavírkami a objížďkami, a tedy i s časovou rezervou. Pokud se řidič necítí zdravotně vlivem výkyvů teplot dobře, neriskujte, odložte cestu a případně včas vyhledejte lékařskou pomoc. Připomínáme ale, že na své bezpečí by občané měli dbát i mimo silniční provoz, ve všech oblastech osobního bezpečí, a to zejména v průběhu svých dovolených.