Zda jich je více nebo zda mají políčeno na další se z taktických důvodů veřejnost nedozví. I tak si ale může prohlédnout, zda se v jejich sousedství v minulosti neusadil nějaký vařič drog či pěstitel marihuany.

Například v Abertamech objevili na sklonku loňského a začátku tohoto roku dvě menší pěstírny. Menší znamená v policejních statistikách 50 až 249 rostlin. V sousedních Karlových Varech to byly od prosince 2022 do července 2023 tři malé pěstírny a jedna varna. U té mají v záznamech poznámku, že byla do 50 gramů. Podle veřejně dostupných informací lze vyrobit 30 gramů pervitinu zhruba za 2500 korun, záleží na ceně použitých léků. Gram se v České republice následně prodává uživateli průměrně za 2000 korun za gram. Podle Národní protidrogové centrály ho ale lze v některých krajích České republiky sehnat i za 500 korun.

Další malou pěstírnu zaznamenali policisté v obci Hory na Karlovarsku a nedalekém Novém Sedle na Sokolovsku. Rostliny indického konopí pěstovali na dvou místech i na v Kynšperku nad Ohří či Chebu. I zde se jednalo dvakrát o malé množství. A varna ještě jednou, tentokráte objevená v obci Lipová na Chebsku, nedaleko vodní nádrže Jesenice. I tu evidují jakou malou do 50 gramů.

Aplikace zobrazuje na geografickém podkladu informace o odhalených laboratořích na výrobu metamfetaminu a odhalených pěstírnách netechnického konopí. Minimální detail zobrazení - anonymizace polohy je na katastrální území obce. Aplikace nepracuje s osobními údaji ani dalšími informacemi z trestního řízení, tudíž nehrozí žádné nebezpečí úniku citlivých dat.

"Mapu zpřístupnila Národní protidrogová centrála dnem s vyznačením míst, kde byla Policií ČR odhalena a zajištěna laboratoř na výrobu metamfetaminu či pěstírna netechnického konopí. Cílem zveřejnění těchto údajů je zejména ochrana zdraví a bezpečnosti postižených osob, které nemají možnost tuto informaci jiným způsobem získat. Zároveň chce Policie České republiky touto cestou informovat o rizicích a trendech spojených s nelegální výrovou drog a motivovat k větší obezřetnosti a všímavosti," informovala při spuštění mapy zisková mluvčí policie Barbora Kudláčková.

Při produkci metamfetaminu dochází ke vzniku mnoha nebezpečných plynů a aerosolů, které velmi zásadně kontaminují prostor, ve kterém k varu dochází. Následně se taktéž mohou šířit obytným domem, ať již přes společné prostory nebo vzduchotechniku, kterou jsou případné ostatní byty propojeny a tím jsou rizikem i pro ostatní obyvatele domu. Obdobná situace nastává v případě provozování pěstírny netechnického konopí, kdy pachatelé stejně jako pro zřizování varen metamfetaminu využívají převážně pronajaté prostory. Pěstírny se často nacházejí ve speciálně upravených domech v obytných čtvrtích, ale také v odlehlých oblastech a přinášejí s sebou celou radu rizik pro nejbližší okolí.