Teď už je vše, jak má být. Policejní prezident Tomáš Tuhý na poradě vedoucích policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie uvedl do funkce krajského ředitele plukovníka Petra Macháčka, dosavadního vedoucího Územního odboru Sokolov. „Petra Macháčka doporučila výběrová komise policejnímu prezidentovi jako vítěze výběrového řízení a generál Tuhý se s tímto doporučením ztotožnil,“ uvedl Josef Bocán, mluvčí Policejního prezidia.

„Nového krajského ředitele jsem ustanovil do funkce k 1. září. Přeji mu v nové pozici mnoho úspěchů a jsem přesvědčen, že ve funkci krajského ředitele dokáže zúročit dosud získané zkušenosti a udržet vysoký bezpečnostní standard, na který jsou obyvatelé Karlovarského kraje zvyklí,“ uvedl policejní prezident Tuhý a nezapomněl přitom poděkovat za odvedenou práci Jiřímu Matoušovi, náměstkovi ředitele pro vnější službu, který byl zastupováním na pozici krajského ředitele dosud pověřen. Policejní prezident Tomáš Tuhý navštívil spolu s novým krajským ředitelem také krajský úřad, kde o změnách na krajském policejním ředitelství informoval hejtmanku Janu Vildumetzovou.