Třem lékařům, kteří vlastní podíly v Poliklinice Kraslice, s.r.o., se podle informací Deníku podařilo sehnat nové zájemce, lékaře, kteří ji hodlají nadále provozovat.
K rozhodnutí vlastníků přitom došlo po nedohodě s městem. Lékaři zprvu nabídli městu odkup budovy, později pak celé společnosti. Rozhodnutí ale zastupitelé odložili. Diskutovaný prodej přitom rozdělil zastupitele na dva tábory. Polovina byla pro případnou stavbu polikliniky nové kvůli nutnosti výrazných investic do stávající budovy, druhá byla pro odkup. Kvůli právní nejistotě při odkupu společnosti pak ale předkladatelé začali mluvit zase jen o odkupu budovy. To lékaři odmítli. „K odkupu jen budovy jsme dostali neoficiální ústní nabídku. My chceme prodat celou společnost. Polikliniku Kraslice, s.r.o., koupí lékaři, kteří ji budou nadále provozovat. Lékařská péče tak bude zachována a doufáme, že město bude i nadále poliklinice nápomocno, jako tomu bylo doposud," řekl spoluvlastník polikliniky Zdeněk Zýka.

Předkladatel návrhu odkupu, zastupitel a člen zdravotní a sociální komise Otakar Mika, neskrývá překvapení. „Je to pro mě velké zklamání. Chtěli jsem výraznými investicemi podpořit zdravotnictví," uvedl.

Vedení města pak uvedlo, že o rozhodnutí vlastníků nemá informace.

OTÁZKA PRO: Otakara Miku, zastupitele a člena zdravotní a sociální komise Kraslic

Vlastníci kraslické polikliniky se rozhodli, že již s městem nebudou jednat o odkupu jejich společnosti a budovy zdravotnického zařízení. Vy jste byl jedním z předkladatelů a zastánců návrhu koupě polikliniky. Jak nyní rozhodnutí vlastníků po sérii napjatých jednání v zastupitelstvu vnímáte?

Město Kraslice několik let diskutovalo o nejvhodnější podpoře zdravotních služeb v Kraslicích. V současnosti podporovalo lékaře zejména prostřednictvím grantů. V souvislosti s nedostatkem lékařů a také se zvyšujícím se věkem lékařů, kteří poskytují lékařskou péči zejména v poliklinice, zahájilo město jednání s majiteli polikliniky, kteří navrhli městu odprodej 100% podílů v Poliklinice Kraslice, s.r.o. Tuto variantu polovina zastupitelů odmítala s poukazem na právní nejistotu spojenou s tímto řešením. Město nechalo vypracovat několik posudků na rekonstrukci stávající polikliniky, včetně posouzení varianty výstavby nové polikliniky. Na posledním jednání s majiteli Polikliniky, s.r.o., bylo konstatováno, že zastupitelstvu Kraslic bude předložen návrh na odkoupení pouze budovy polikliniky společně s návrhem na její rekonstrukci a vybudování tolik potřebného výtahu. Podle reakcí řady zastupitelů bylo možné očekávat, že tento návrh získá v zastupitelstvu většinovou podporu. Jako jeden z předkladatelů návrhu na odkoupení budovy polikliniky a také jako člen zdravotní a sociální komise jsem nyní dostal informaci, že je vše úplně jinak. Vlastníci podílů na Poliklinice, s.r.o., se dohodli, že odprodají své podíly jednomu ze spolumajitelů, který bude nadále provozovat Polikliniku Kraslice, s.r.o. Tím pádem je návrh na odprodej budovy polikliniky městu Kraslice bezpředmětný.
Město Kraslice projevilo vážnou podporu všem lékařům, kteří poskytují zdravotní služby v Kraslicích, a zejména podporu většího komfortu pro pacienty – občany Kraslic. Uvidíme, co nového přinese změna majitelů. Fakt, že je instalace tolik potřebného výtahu v poliklinice patrně odložena, je pro mě osobně velkým zklamáním. Pokud musí pacient od chirurga v přízemí do patra k rentgenu po schodech, bez ohledu na jeho stav, tak to je situace, která je neudržitelná pro zdravotnické zařízení v 21. století. Nic to však určitě nemění na odhodlání města Kraslice podpořit i v budoucnosti zajištění lékařské péče pro občany Kraslic.