Firma BMW Group přesto nechala veřejnosti alespoň trochu nahlédnout pod pokličku testovacího areálu pro vývoj systémů plně automatizované jízdy a testování. Jako první vývojové místo svého druhu ve střední Evropě bude hrát klíčovou roli ve vývoji systémů mobility budoucnosti. Okolní terén nabízí ideální reálné podmínky pro testování vysoce a plně automatizované jízdy a parkování, které doplňují virtuální simulace jízdních situací. Právě zásluhou kombinace virtuálních simulací a reálného testování splňuje BMW Group nejvyšší bezpečnostní požadavky svých zákazníků.

„S naším novým vývojovým centrem Future Mobility Development Center jsme vytvořili ojedinělé testovací pracoviště, určené výhradně pro vysoce pokročilé testování automatizované jízdy a parkování až do úrovně čtyři. Na ploše 600 hektarů mimořádně flexibilně a efektivně testujeme všechny možné jízdní situace, které mohou nastat ve městech, na venkovských silnicích i na dálnicích, stejně jako systémy pro automatické parkování. Naše specialita je to, že zdejší testovací moduly můžeme absolvovat v plynulé návaznosti bez přerušení rovnou za sebou. Díky tomu jsou naše testy maximálně realistické, spolehlivé a orientované na zákazníka,“ řekl Frank Weber, člen představenstva BMW odpovědný za vývoj.

Nový testovací polygon umožňuje nejen testování a další vývoj technologických inovací, ale je také příkladem důsledného začlenění nejvyšších standardů ochrany životního prostředí a udržitelnosti do celkové koncepce i realizace. Po celou dobu plánování a výstavby testovacích tratí BMW úzce spolupracovalo se specializovaným ekologickým stavebním dozorem.

„Vytváření elektrické, digitální a udržitelné mobility v BMW Group přesahuje rámec našich vozů. Sledujeme celý hodnotový řetězec, včetně našich vlastních výrobních závodů. Společně s našimi partnery jsme zde v Sokolově dokázali z bývalého areálu výsypky povrchového dolu vybudovat moderní a efektivní testovací areál a vytvořit nová, atraktivní pracovní místa,“ uvedla Ilka Horstmeier, členka představenstva BMW pro zaměstnance a nemovitosti.

Zkušební dráha | Video: BMW

„Future Mobility Development Center a jeho nabíjecí infrastruktura jsou stoprocentně zásobovány ekologickou elektřinou z obnovitelných zdrojů. Je to další krok k dekarbonizaci našich provozů po celém světě,“ dodala. Kromě využívání zelené elektřiny je areál vybaven inovativním systémem hospodaření s vodou, který systematicky sbírá dešťovou vodu a využívá ji k zavlažování úseků zkušebních tratí. V průběhu plánování byla zohledněna také ochrana a podpora místní biologické diverzity, v celém areálu byly instalovány systémy pro kontrolu obojživelníků, které zajišťují bezpečné přecházení zvířat přes testovací dráhy. K vybudování areálu bylo použito 2,2 milionu metrů krychlových zeminy, jež byla dříve vytěžena při těžbě v okolních dolech. Nebyla tedy zabrána žádná další půda, ale naopak byla pro perspektivní technologický vývoj recyklována plocha, která ležela ladem.