Letošní sbírka byla velmi úspěšná. Tak mluví ředitel Farní charity v Karlových Varech Jiří Novák o charitativním projektu Pomerančový týden, který se během června konal v Karlovarském kraji. A to konkrétně v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Bečově a Chodově. Zde se veřejná sbírka uskutečnila již poosmé a vynesla 43 121 korun. Organizátorem bylo Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti při Farní charitě Karlovy Vary.

„Tradičním cílem této akce bylo zvýšit povědomí veřejnosti o Alzheimerově chorobě a o tom, jaká je situace nemocných a jejich pečujících, ale i o možnostech poskytování služeb těmto lidem,“ uvedl Novák.
„Ten, kdo v ulicích přispěl alespoň malou částkou do kasičky, obdržel propagační pohled České alzheimerovské společnosti. Díky všem pracovníkům farní charity a v neposlední řadě studentům a dobrovolníkům měla akce hladký průběh,“ pokračoval ředitel.

Sbírku Pomerančový týden poskytnutím studentů podpořily Střední pedagogická škola a Gymnázium v Karlových Varech, 1. české gymnázium Karlovy Vary, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední průmyslová škola Ostrov, Gymnázium Ostrov a Gymnázium a Obchodní akademie Chodov.
„Svou obětavou činností sbírku podpořila také paní Jindřiška Váňová z Bečova,“ zmínil Novák.

Celkový výtěžek je určen pro klienty postižené Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, kteří navštěvují Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany v Karlových Varech a na podporu a rozvoj Kontaktního místa ČALS při zdejší farní charitě.
„Jsem velice rád, že se výtěžek sbírky rok od roku zvyšuje, což může svědčit o tom, že je mezi námi stále hodně lidí, kterým osud druhých není lhostejný a jejich život je naplněn tolik potřebnou solidaritou. Velmi děkujeme všem zúčastněným a všem, kteří přispěli i sebemenší částkou,“ doplnil ředitel.