Propustit část zaměstnanců, zkrátit některé úvazky a všem, co zůstali, snížit mzdu. K těmto krokům musela přistoupit obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi, která spravuje azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí nebo pomáhá osobám bez přístřeší. Na svoji činnost totiž nedostává od státu tolik peněz, kolik nutně potřebuje. Situace již došla tak daleko, že organizace musela zkrátit provozní dobu nízkoprahového denního centra, stopla veškeré inovace a pozastavila rozvoj služeb, jako je například rozšiřování sociálně terapeutických činností v Domech na půl cesty.

Pomoc v nouzi teď netrpělivě čeká, jak dopadne rozdělení peněz od Ministerstva práce a sociálních věcí, které avizovalo, že poskytovatelům služeb pošle 500 milionů. Kolik ale z celkového balíku dostane zrovna Pomoc v nouzi, je dnes velkou hádankou.
„V současné době má naše organizace zajištěné finance do září. Služeb děláme více, nejvíce jsou však ohrožené Domy na půl cesty v Kynšperku nad Ohří a Nebanicích, Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, Azylový dům v Sokolově a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší," vyjmenoval ředitel Pomoci v nouzi Robert Pisár.

Organizace dnes funguje v takzvaném nouzovém režimu. „Abychom udrželi i tento stav, tak potřebujeme 2,5 milionu korun. Žádoucí ale je, abychom dostali 3,5 milionu, což nám umožní se vrátit do běžného režimu. Pak budeme moci obnovit zkrácené a zrušené úvazky. Narovnat mzdy na předchozí úroveň a třeba začít s obnovou opotřebeného nábytku a vybavení," vysvětlil Pisár nutnost dofinancování. Další omezení provozní doby, či v krajním případě dokonce likvidace celé služby hrozí například nízkoprahovému dennímu centru v Sokolově. „Tuto službu si mnozí neprávem spojují jen s provozováním zimního stanu pro lidi bez přístřeší. Centrum hraje důležitou roli při naplňování základních lidských potřeb, ale podílí se i na ochraně veřejnosti před šířením infekčních onemocnění. A to když zaznamenáme, že určitý klient má pravděpodobně nějaký vážný zdravotní problém, třeba žloutenku nebo TBC," konkretizoval ředitel.

V roce 2011 měla Pomoc v nouzi rozpočet 16,7 milionu, loni finance padly na 14 milionů a letos má k dispozici jen 10 milionů. „Děláme vše pro to, abychom naši činnost udrželi. Anebo bychom alespoň potřebovali od zadavatele vědět, které služby nechce a máme je zavřít. Pak by nemuselo dojít k potopení těch ostatních," doplnil Pisár.