Ta tak chce neobvyklou formou přiblížit zejména mladým lidem problematiku domácího násilí a stalkingu. „A právě proto jsme zvolili formu srozumitelných komiksových příběhů," říká jeden z autorů Milan Hloušek. Na brožuře pracovala také vedoucí Intervenčního centra v Sokolově Eva Chalupníková Doležalová a kolektiv devíti ilustrátorů. Těmi se stali zejména studenti středních škol z regionu.

„Naučná publikace je určená žákům druhého stupně základních škol, studentům středních škol a vyšších odborných škol. Barevná brožura vyšla v nákladu 4000 kusů a během měsíce března bude zdarma distribuována do školských zařízení v Karlovarském kraji," pokračoval Hloušek s tím, že vydání bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Pomoc v nouzi je v Karlovarském kraji velkým pomocníkem v boji proti domácímu násilí. V kraji jsou hned tři Kontaktní místa pro oběti domácího násilí, a to v Kraslicích, Jáchymově a Žluticích. Odborníci pak pořádají sérii přednášek a besed na školách.

Slavnostní představení se uskuteční už v úterý 1. března od 10 hodin v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech.
Novou publikaci po její distribuci do škol chce Pomoc v nouzi rozšířit i pro širokou veřejnost a odborníkům, kteří se zabývají touto problematikou.

PUBLIKACE PRO VEŘEJNOST:

Kromě škol a dalších organizací nabídne Pomoc v nouzi publikace také veřejnosti. Koho téma zajímá, může si přijít pro výtisk zdarma ve městech, kde působí Kontaktní místa pro oběti domácího násilí. A to v těchto dnech pro veřejnost:

Jáchymov – pondělí 21. 3. 2016 od 15 do 17 hodin
Kraslice – středa 23. 3. 2016 od 15 do 17 hodin
Žlutice – středa 30. 3. 2016 od 15 do 17 hodin