Bezplatnou tísňovou telefonickou pomoc nabízí obyvatelům Chodova místní služebna městské policie. Určená je především starým, opuštěným a zdravotně postiženým lidem. Ti mohou požádat o zapsání do registru, domluvit se na podmínkách a pak v případě nouze už jen stlačit jediné tlačítko. „I když bude dotyčný člověk mluvit zmateně, nesrozumitelně, či dokonce vůbec, budeme mu schopni pomoci. U zaregistrovaného klienta totiž máme zapsané nejen jeho jméno, ale také bydliště a případně kontakt na někoho blízkého,“ popsal tísňová opatření velitel městské policie Josef Kertész.

Strážníci jsou připravení i na zvlášť krizové situace. A dokáží klientům pomoci i v případě, že ti během hovoru upadnou do bezvědomí. „V trezoru máme uložené klíče od jejich bytů. Na místě tak můžeme být takřka okamžitě,“ poznamenal velitel.

A jaký je o službu mezi lidmi zájem? „Začínali jsme se třemi klienty. Nyní se nám ozval další zájemce, který o registraci požádal kvůli nedávným zdravotním komplikacím, kdy upadl a zůstal ležet na zemi,“ sdělil Kertész.

Osloveným lidem se novinka zamlouvala. Někteří dokonce přiznali, že by se o ni rádi přihlásili. „Určitě se jedná o dobrou věc. Mně osobně se to líbí. Řekněte, co má člověk dělat, když upadne do agonie a není schopen pohybu?“ řekla seniorka Alena Prášilová z Chodova.