Řeč je o opatření obecné povahy, kterým chce Sokolov bojovat proti takzvaným obchodníkům s chudobou. Dle vedení města je to jeden z mála nástrojů, který funguje. Opatření se však nelíbí dvaceti senátorům. Sokolov se bojí, že na jejich popud Ústavní soud toto opatření zruší. Vedení města proto apeluje dopisem na nejvyšší představitele našeho státu. Žádá v něm o pochopení a pomoc v boji proti obchodu s chudobou.

Rada města Sokolova se veřejným dopisem obrací na nejvyšší představitele veřejné moci, ve kterém adresáty žádá o pochopení a pomoc v boji proti obchodu s chudobou. Skupina senátorů nedávno u Ústavního soudu napadla iniciativu Sokolova a dalších měst, která po zavedení opatření obecné povahy přísněji udělují dávky podpory v hmotné nouzi. „Nic jiného nám už nezbývalo,“ reagují radní a píší dopis, který adresují Ústavnímu soudu, Úřadu vlády, Senátu, Poslanecké sněmovně a premiérovi.

V dopise píší představitelé města o problému, který výrazně ztěžuje život občanů Sokolova. Drasticky se prý v Sokolově snižuje pocit bezpečí mezi obyvateli, zejména v určitých lokalitách. Město proto využívá veškerých dostupných prostředků k řešení této situace.

Hlavním důvodem shora uvedené situace je podle vedení města bující obchod s chudobou. Někteří jednotlivci, jejichž řady se neustále rozšiřují, skupují byty a do nich následně stěhují občany mnohdy z celé České republiky, kteří dlouhodobě pobírají dávky státní sociální podpory.

Podle města dochází k enormnímu zneužívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Obchod s chudobou je výhodný pouze pro účastníky nájemního vztahu. Pronajímatelé profitují na tíživé sociální situaci nájemců, kteří mnohdy do našeho regionu přicházejí odjinud.

Agentura pro sociální začleňování ve svém průzkumu uvedla několik největších pronajímatelů těchto bytů. Oni sami uvádějí, že některé byty jim v minulosti prodalo samo město.

Město zmiňuje, že s velkými rozpaky přijalo iniciativu skupiny senátorů.

„Nedomníváme se, že bychom kohokoliv zkracovali na jeho ústavním pořádkem zaručených právech. Garantujeme, že právo a svoboda jednotlivců jsou primárním východiskem pro veškerá naše rozhodnutí. Apelujeme na Vás, aby byla hájena práva všech občanů, nejen těch, kteří systém zneužívají,“ píše se mimo jiné v dopise.

Podle názoru Stanislava Křečka, který je zástupcem ombudsmanky, ho tento soud patrně zruší. „Stát neví, jak řešit podobné situace, které nahrávají takzvaným obchodníkům s chudobou. Jedno opatření stíhá druhé, aby je vzápětí Ústavní soud rušil.

Obchodníci s chudobou jsou však mnohde jediní, kdo dá sociálně slabým a problémovým rodinám bydlení,“ prohlásil Křeček při návštěvě Sokolova.

Úplné znění dopisu

Vážení,

TRada města Sokolova se na Vás obrací s problémem, který výrazně ztěžuje život občanů Sokolova. Drasticky se v našem městě snižuje pocit bezpečí mezi obyvateli, zejména v určitých lokalitách. Město Sokolov využívá veškerých dostupných prostředků k řešení této situace. Základem je úzká spolupráce s úřadem práce, vládní agenturou pro sociální začleňování a v terénu působícími našimi sociálními pracovníky. Nad rámec uvedeného zaměstnáváme stále více asistentů prevence kriminality, kteří žijí v těchto lokalitách a mají zájem se zapojit do řešení komplikované situace. Zřídili jsme také bezplatnou dluhovou a právní poradnu. Po domluvě s Policií České republiky a Městskou policií byl posílen výkon služby v příslušných obvodech.

Hlavním důvodem shora uvedené situace je bující obchod s chudobou, kdy někteří jednotlivci, jejichž řady se neustále rozšiřují, skupují byty a do nich následně stěhují občany mnohdy z celé České republiky, kteří dlouhodobě pobírají dávky státní sociální podpory.

I přes přijatá opatření se situace stále zhoršovala a množily se zoufalé prosby o řešení problémů od občanů města, vlastníků bytů i celých SVJ. Mezi nejčastější stížnosti patří porušování veřejného pořádku, zejména nepřiměřená hlučnost i v nočních hodinách a s tím spojená nemožnost spánku, vyhrožování, verbální ataky, zanášení parazitů do obytných domů, úmyslné vytápění bytů apod. Tímto se snižuje hodnota nemovitostí a dochází k odlivu občanů, kteří ve městě dlouhodobě žili.

Podle našeho názoru dochází k enormnímu zneužívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Obchod s chudobou je výhodný pouze pro účastníky nájemního vztahu. Pronajímatelé profitují na tíživé sociální situaci nájemců, kteří mnohdy do našeho regionu přicházejí odjinud. V našem městě se to pak projevuje tak, jak jsme již uvedli.

Dobře si uvědomujeme, že se jedná o citlivou záležitost. Jako samospráva jsme první v řadě, kdo se snaží pomáhat sociálně potřebným občanům. Ale zneužívání systému není spravedlivé. Není tajemstvím, že většina nově příchozích obyvatel jsou Romové. Navazující sociálně nežádoucí vlivy pak pozorujeme i ve školství. Učitelé jsou nezřídka terčem verbálních útoků těchto žáků nebo jejich rodičů. Sociální práce s těmito lidmi není reálná, protože migrují a především neprojevují zájem o řešení své situace. Stejně alarmující je počet příbuzenské pěstounské péče v těchto rodinách. Je to jen další způsob, jak od státu vyzískat finanční prostředky. Existují vážné pochybnosti, zda o svěřené děti pěstouni, kteří pobírají finanční podporu, skutečně pečují.

Díky všem těmto zkušenostem jsme velice uvítali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, na základě které jsme požádali o vydání opatření obecné povahy. Tím se vyhlásily oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Od října loňského roku, kdy toto opatření vešlo v platnost, jsme nezaznamenali žádný podnět od samoživitelů, seniorů či jiných sociálně slabých skupin obyvatel, a i přesto jsme byli a jsme připraveni takové situace řešit individuálně. Víme však, že se opatřením zabránilo přistěhování dalších osob, které pobírají dávky státní sociální podpory.

S velkými rozpaky jsme přijali iniciativu skupiny senátorů na zrušení § 33 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto jsme znepokojeni. Toto zákonné zmocnění dává samosprávě možnost, alespoň částečně palčivý problém systémově řešit. Nedomníváme se, že bychom kohokoliv zkracovali na jeho, ústavním pořádkem zaručených právech. Garantujeme, že právo a svoboda jednotlivců jsou primárním východiskem pro veškerá naše rozhodnutí.

Apelujeme na Vás, aby byla hájena práva všech občanů, nejen těch, kteří systém zneužívají. V dokonalé úctě podepsána Rada města Sokolova (Jan Picka - starosta, Renata Oulehlová - místostarostka, Karel Jakobec - místostarosta, Pavel Rybář - místostarosta a radní Vladimír Vlček, Michael Rund, Petr Kubis, Tomáš Provazník, Vladimír Zima)