Podnět k nominaci může podat každý občan Sokolova. Přihlásit osobnost ale mohou i zájmové organizace, společnosti, školy na území Sokolova nebo rada města.

„Smyslem každoročního vyhlášení nejlepších osobností nebo kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat. Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání mimořádného výkonu nebo za dosažení významných úspěchů ve svém oboru, za činnosti představující pro Sokolov výjimečný přínos, za celoživotní dílo a podobně,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Nový model oceňování tří lidí se před lety ujal a bude pokračovat. Pryč jsou časy, kdy se na večer dostavil až tucet nominovaných jednotlivců či kolektivů a byla to jakási fabrika na udílení titulů. Našli se dokonce i tací, kterým se právě kvůli těmto praktikám na slavnostní večer nechtělo.

Jiří Zástěra se narodil 2. ledna 2020. Není sice prvním letošním miminkem, ale je prvním Sokolovákem ve zdejší porodnici.
Porodnice hlásí rekordní počet dětí za posledních 20 let

„Nový model je přeci jen důstojnější pro oceněné lidi. Souhlasím s tím, že by to mělo být něco výjimečného, a ne střídání lidí na pódiu po celý večer,“ říká Radek Lehovský, který sledoval před několika lety v divadle hromadné oceňování v několika kategoriích.

„Při odchodu z divadla člověk půlku nominovaných zapomněl,“ dodal se smíchem.

Nejprve radnice uvažovala o tom, že anketu bude vyhlašovat jednou za dva roky, a nikoliv jako doposud každý rok. Ještě předtím bylo původních jedenáct kategorií zeštíhleno na pět. Nyní se ujala novinka, která ruší kategorie.

Pro navržení mohou lidé použít vystřižený anketní lístek otištěný v Sokolovském Patriotu, případně hlasovat pomocí elektronické pošty zaslané na adresu

jarmila.pychova@mu-sokolov.cz, nebo dopisem adresovaným městskému úřadu. Návrhy musí být označeny heslem Osobnost města Sokolova. Uzávěrka nominací je 15. února.

Strážníci vyrážejí na pomoc řidičům
Strážníci vyrážejí na pomoc řidičům