„Smyslem každoročního vyhlášení nejlepších osobností nebo kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat. Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání mimořádného výkonu nebo za dosažení významných úspěchů ve svém oboru, za činnosti představující pro Sokolov výjimečný přínos, za celoživotní dílo a podobně,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Veřejnost může své náměty posílat do 10. února. Z obdržených nominací rada města vybere tři občany Sokolova. Slavnostní galavečer pak bude věnovaný představení jejich práce. Hlasovat je možné pomocí formuláře otištěného v únorovém vydání Sokolovského Patriota nebo umístěného na webových stránkách města.

Ilustrační foto.
Počasí vlekařům nepřeje. Déšť a vysoké teploty zastavují vleky

Veřejnost může své nominace učinit prostřednictvím Nominačního formuláře na webových stránkách města. Ten mohou osobně doručit na odbor finanční a školství či zanechat v podatelně Městského úřadu Sokolov. Nominace lze zaslat i poštou na adresu sokolovské radnice. Kdo chce je poslat mailem, může tak učinit na adresu jarmila.pychova@mu-sokolov.cz. Slavnostní akt vyhlášení se bude konat v Městském domě kultury.

Vloni ocenili osobnosti města za dva roky. Důvodem byla předchozí pandemie koronaviru, kdy setkání neprobíhala.

Osobnostmi města Sokolov za roky 2019 jsou hokejový trenér Karel Mlejnek, lékař sokolovské nemocnice Josef Trnka a třetí oceněnou byla in memoriam bývalá učitelka Libuše Nosková. Město jména oceněných tají vždy do poslední chvíle. Za rok 2020 však byli nenápadní hrdinové známi dlouho dopředu, a to nejen ve městě Sokolov. Byli to zástupci Integrovaného záchranného systému. V divadle tak převzali ocenění zdravotníci, hasiči, státní i městská policie.