Mělo by se tak minimalizovat riziko, že bude několik akcí kolidovat v jeden den či víkend. Ty pak mohou mít nižší návštěvnost, což je černou můrou všech pořadatelů.

„Chceme informovat veřejnost o kulturním a společenském dění,“ potvrdil ředitel MDK Ladislav Sedláček. Kalendář bude sloužit občanům Sokolovska ke zpřehlednění termínů těchto akcí a tím současně informovat o kulturním a společenském dění. Městský dům kultury tímto žádá všechny organizace, školy, fyzické i právnické osoby, které pořádají akce ve městě Sokolov, aby využily této možnosti a zaslaly pořádané akce spolu s fotografií (ilustrační nebo z loňského ročníku) elektronicky na e-mail kamila.herakova@mdksokolov.cz, a to pokud možno nejpozději do 18. listopadu 2018.