Kontejnerové stání je pro mnohé z nás banalita, kterou se nezabýváme. Řešíme většinou jen cenu, četnost svozů nebo čistotu u popelnic. To ovšem neplatí pro obyvatele sokolovské ulice Švabinského. Na samém konci slepé ulice bylo po desítky let umístěné kontejnerové stání. Lidé z přízemních bytů si letos v létě stěžovali na zápach a množství vos, které měli v blízkosti svých bytů. Požádali proto o přemístění popelnic dále od domu. Sokolovské technické služby jim vyhověly a kontejnery posunuly níže na parkoviště. Výsledek? Na radnici dorazila petice dalších nájemníků proti trvalému přestěhování kontejnerů na směsný odpad na zmíněné parkoviště. A zastupitelé petici vyhověli.

„Problém s přemístěním kontejnerového stání se dle našich informací vyhrotil v samotném domě někdy koncem srpna, kdy došlo v podvečerních hodinách skoro k sousedské rvačce, a zhruba již měsíc zde někteří obyvatelé manipulují s naším zařízením a svévolně jej přemísťují," sdělil ředitel společnosti Jaromír Dvořák.

Ani na místě samotném neměli včera občané jednotný názor. Zatímco nájemnice z přízemního okna tvrdila, že v létě byl zápach neúnosný a vosy přemnožené, soused bydlící dál od kontejnerů požadoval jejich vrácení.

„Bydlím tu 40 let a nikomu popelnice nevadily. Letos je najednou přemístili na spodní parkoviště, kde podle mě nemají co dělat," řekl Ladislav Juhás.
A zastupitelé mu dali za pravdu. Rozhodli kontejnery vrátit zpět na původní kontejnerové stání. Odbor správy majetku provedl místní šetření za účasti zástupce policie.

Parkování, jak někteří sousedé tvrdili, kontejnery prý nevadí. Avšak před umístěním kontejnerů na komunikaci měla společnost SOTES žádat silniční správní úřad o souhlas vlastníka této komunikace, což se nestalo.

Dle názoru odboru správy majetku je několik možností řešení situace, o kterých musí rozhodnout orgány města: 

1. SOTES požádá silniční správní úřad o povolení k umístění popelnic na komunikaci. V případě souhlasu se plocha současného kontejnerového stání upraví na plochu zeleně.
2. Ponechá se stávající stav, tedy kontejnery se vrátí zpět na původní kontejnerové stání.
3. Vybuduje se nové kontejnerové stání na konci komunikace (tam, kde nyní stojí kontejnery) vedle komunikace, a to za splnění určitých podmínek.