O prázdných čekárnách na pohotovosti si lékaři mohou nechat zdát. „Pokles pacientů jsme nezaznamenali,“ potvrdila praktická lékařka Miloslava Krautštenglová z Františkových Lázní, která na chebské pohotovosti slouží.
Pacienti důvod znají. Poplatky mohou odradit simulanty, ale ne nemocné.

„Kdyby chodili v noci k doktorům jenom simulanti, asi by byly čekárny prázdné,“ řekl Ivan Martin z Chebu.
Občanům připadá jednání státu ohledně zdravotnictví 'nefér'.
„Pokud trpíte bolestmi, je vám jedno, kolik musíte zaplatit, jen aby vám bylo lépe,“ pověděl Josef Dvořák z Chebu. „Právě proto mi platby opravdu připomínají vydírání. Ten, kdo zažil nějaké silné bolesti, dal by za uzdravení celou svou výplatu. Lékaři mají od Nového roku naše zdraví jako rukojmí,“ zlobil se.

Mnozí oslovení občané se shodli na tom, že změny povedou pouze k zanedbávání vlastního zdraví.
„Už jsem po novém roce řešila dilema, zda jít na pohotovost za devadesát korun, či počkat do rána a vydat třetinu peněz,“ řekla Jana Sýkorová z Chebu. „Nakonec jsem se rozhodla počkat do rána. Má lékařka mě ale upozornila, že je leckdy ráno pozdě. To, že se budou lidé řídit svou finanční situací, by si měli uvědomit všichni, kdo z našich peněz žijí,“ dopověděla.

Sumy, které mají lidé na pohotovosti nechat, nejsou zdaleka všem jasné. U dveří chebské pohotovosti se proto často zastavují 'náhodní' kolemjdoucí.
„Nebývám často nemocná, ale chtěla jsem vědět, kolik bych zaplatila na pohotovosti,“ vysvětlila Anna Strnadová. „Docela mě mrzí, že není na dveřích nějaký ceník.“

Někteří občané se smířili s faktem, že zaplatí. Výjimky by ale zavedli.
„Podle mého názoru není dobré, že musí platit na pohotovosti za ošetření děti,“ pověděla Helga Javůrková.
Pacienti se totiž shodují, že se zatím v poplatcích nevyznají. „V mediích vám povědí, kolik bude jaký doktor chtít peněz,“ uvedla Marie Hrbková z Chodova. „Bohužel, když někam přijdete, je to úplně jinak.“ Dodala, že jí také vadí doba, kterou musí u lékaře strávit.
Stejně jako u většiny doktorů, také zde si nemocní stěžují na dlouhé čekací doby. Za tou je nová administrativa.