Už šest set padesát žalob podala Karlovarská krajská nemocnice na ty pacienty, kteří neuhradili regulační poplatky za hospitalizaci v tomto zdravotnickém zařízení. K současnému datu jí neplatiči dluží téměř milion korun. Zákon, podle něhož je nemocnice povinna vybírat od pacientů regulační poplatek za klinické vyšetření nebo ošetření, vstoupil v platnost 1. ledna tohoto roku.

„Pokud pacient z jakýchkoliv důvodů nemůže poplatek uhradit na místě, dostává dokument o uznání dluhu, kde svým podpisem potvrdí oprávněnost této pohledávky. V ojedinělých případech, kdy pacient tento doklad nepodepíše a vyšetření či ošetření bylo uskutečněno, je o tom proveden záznam a doklad podepíšou lékař, sestra, případně oba. Nepodepsání pacienta z této povinnosti nevyvazuje. Od té chvíle je v počítačovém systému veden jako dlužník,“ vysvětlila systém Zdeňka Marková, mluvčí nemocnice. Ta zdůraznila, že zdravotnické zařízení je ze zákona povinno nezaplacené částky vymáhat, jinak mu hrozí nemalé sankce.

Karlovarská krajská nemocnice čekala podle finančního ředitele Jiřího Fojtíka více než půl roku, než přistoupila k vymáhání dlužných částek prostřednictvím právníka.

Část dlužníků už proto obdržela soudní rozhodnutí a platební rozkaz a pro některé pacienty to byl doslova šok. Někteří totiž pohledávku už zaplatili.
„Stalo se tak v několika ojedinělých případech. Těmto lidem se omlouváme. K chybě došlo buďto v počítačovém systému nebo selháním lidského faktoru. Nicméně pokud dojde k tomu, že někdo obdrží soudní rozhodnutí a je si vědom toho, že regulační poplatek skutečně neuhradil, ať tak neprodleně učiní, nejlépe přímo v pokladně nemocnice,“ vysvětlila mluvčí Marková.

Podle ní nemocnice nechce vést tyto případy až do krajnosti. „Ani my nemáme žádné potěšení z toho, že jsme museli k vymáhání přistoupit. Víme, že je rozdíl mezi starou paní, která na svůj závazek opravdu zapomněla a nynější částka pro ni představuje většinu důchodu, a člověkem, který s penězi problém nemá, ale rozhodl se nezaplatit „z principu“. I s tím jsme se už setkali. Toto však elektronický systém nerozlišuje a pohledávky jsou vyřizovány chronologicky,“ uvedla mluvčí.

Vedení nemocnice proto apeluje na ty, kteří jakýkoliv regulační poplatek od začátku tohoto roku neuhradili, aby tak co nejrychleji učinili, i když zatím žádnou obsílku neobdrželi. „Nemocnice totiž nemá ani právo neuhrazené regulační poplatky prominout,“ zdůraznila Marková.