„Body získala vtipná, zajímavá a originální fota z těchto míst, na fotkách mohli být i sami soutěžící," uvedl ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

Do soutěže se mohli zapojit amatérští fotografové z celé republiky. „Plakáty k soutěži byly totiž umístěny nejen v Krajské knihovně Karlovy Vary, ale také na všech Karlovských místech našeho regionu. Za jejich podporu naší soutěže jim patří velké poděkování. Jen tak se o naší soutěži k 700. výročí narození Karla IV. mohli dozvědět turisté z celé republiky, kteří tato místa během prázdnin navštívili," doplnil ředitel knihovny.

Porota z došlých fotografií ocenila tři nejlepší a navíc udělila zvláštní cenu za originální pojetí fotografie.

Karlovská místa jsou místa, která mají s Karlem IV. přímo spojenou svou existenci či historii. Právě tato místa, ať už jsou to přímo města či obce, hrady či tvrze nebo církevní památky, jsou nositeli a dědici odkazu, který přetrvává dodnes, a setkáváme se s ním doslova každý den ve svých životech.

Výstavu těch nejlepších fotografií si budou moci zájemci prohlédnout v půjčovně pro dospělé v listopadu.