Systémy „záruk pro mladé", které by zajistily, že v EU žádný mladý občan nebude více než čtyři měsíce bez zaměstnání, vzdělání či odborné přípravy, získaly silnou podporu Evropského parlamentu. Poslanci schválili usnesení, ve kterém vyzývají ministry práce a sociálních věcí EU, aby v únoru 2013 vyjádřili souhlas s doporučením Rady, aby tyto systémy zavedly všechny členské státy.
„Naším cílem není vynutit si tvorbu pracovních míst, ale zavést nástroj, který dá mladým lidem šanci a zabrání ztrátě jedné generace," uvedla v rozpravě předsedkyně výboru pro zaměstnanost Pervenche Berès (S&D, FR).

Cílem systémů záruk pro mladé je zajistit, aby všichni mladí občané EU, legální rezidenti mladší 25 let a čerství absolventi do 30 let získali kvalitní nabídku zaměstnání, další vzdělání či učňovské místo do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými.
Usnesení bylo přijato 546 hlasy pro, proti bylo 96 poslanců a 28 se jich zdrželo hlasování.
Parlament již k zavedení těchto systémů vyzval dvakrát a silně podporuje návrh Evropské komise na doporučení Rady zavést tyto systémy ve všech členských státech.

Poslanci uvádějí, že systémy záruk pro mladé by měly být způsobilé pro financování z prostředků EU, zejména Evropského sociálního fondu, kterému by proto mělo být přiděleno alespoň 25 procent strukturálních fondů EU.
Parlament také vyzývá Komisi, aby pomohla členským státům, které se potýkají s finančními obtížemi, se zavedením těchto systémů.

A jak se na záměr dívají studenti, které prosazení na trhu práce teprve čeká?
„Určitě by bylo přinejmenším vhodné, abych po studiích na vysoké škole měla možnost najít hned práci. Vedle Erasmu – studia v zahraničí, by právě tohle mohlo být další pozitivum našeho vstupu do EU," reagovala Kateřina Vrbová ze Sokolova. „Je to dobrý nápad, nicméně bude asi těžké ho realizovat. Připadá mi to v našich podmínkách jako dost utopický scénář. Pracovních míst je stále méně a méně a zájemců je čím dál tím víc," poznamenala Dominika Kottová z Nového Sedla. (mih,kš)