V Sokolově zbývají už pouhá dvě školská zařízení, která nejsou zateplena. Zatímco 2. ZŠ v ulici Rokycanova tak zůstane i nadále, mateřinka pod nemocnicí dostane novou fasádu. Investorem je město, které celou akci platí ze svého rozpočtu, bez pomoci dotace. Předpokládané náklady jsou zhruba 2,6 milionu korun. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení.

„Peníze na zateplení školky v rozpočtu jsou, bylo to plánované dopředu," potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Co konkrétně se bude v mateřské škole dělat, nastínil vedoucí odboru rozvoje města Pavel Beran.

„Předmětem zakázky je úprava střechy, zateplení fasády, dovýměna objektu plastovými okny, úprava anglického dvorku," upřesnil Beran. Škola se nevešla do balíku dotací ze dvou důvodů. Za prvé nesplňovala řadu parametrů a kritérií, za které se udělují body pro získání dotace. Za druhé školka musela být dovybavena požárním schodištěm v zadní části objektu. V době jeho výstavby nebyla proto zateplována. Doba realizace je závislá na tom, jak dopadne výběrové řízení.

Posledním školským zařízením, které nebude zateplené, je tedy 2. ZŠ, takzvaná centrálka. U historické budovy je to podle vedení města výrazně složitější a je zde řada důvodů, pro které budova nebude prozatím zateplena.