Městskou hromadnou dopravu, restauraci v centru obce nebo kulturní sál by uvítali v obci lidé z Královského Poříčí. To se zaměřilo na strategický rozvoj a ve středu tento týden uspořádalo veřejné jednání o budoucnosti obce.
Lidé mohli hlasovat formou anketních lístků a předkládat návrhy na změny v obci. Účast prý ale byla překvapivě nízká. Ze 300 lístků se jich vrátilo jen 36, obyvatelé přitom mohli hlasovat i v elektronické podobě. Podstatným nedostatkem je podle hlasujících chybějící autobusové spojení do Sokolova. Škoda je prý i zrušené restaurace. Někteří se navíc obávají postupující těžby uhlí. Ta prý ale pro obec nepředstavuje žádnou hrozbu.


„Z hlasovacích lístků vyplynulo, že lidé by si v obci přáli například MHD, to by pro obec nebylo výhodné. Další námět bylo otevřít v centru restauraci, to ale nevím, jestli by bylo dobré, když ta původní neměla dostatek lidí a provoz se nevyplatil. Co se týká postupující těžby, územní plán je k dispozici na webových stránkách. Je zde konkrétně vidět, kam těžba postupuje a jak moc se bude blížit k naší obci. Změnou územního plánu číslo 2 a vybudováním ochranného valu nebude dolové území viditelné z obce. Rád bych proto ubezpečil lidi, že není čeho se obávat," říká starosta Královského Poříčí Michal Skýba s tím, že si lidé mohou sami ověřit rozšíření těžební části a zkontrolovat, kam až zasáhne.


„Chápu, že mají obyvatelé strach, aby se nezměnilo životní prostředí. Bojí se, aby se moc nezhoršily klimatické podmínky, ale z územního plánu je evidentní, že to nebude tak zásadní posun. Obec může odmítnout rozšíření těžby, ale zatím o tom neuvažujeme. Proběhnou další jednání se Sokolovskou uhelnou a obyvatelé budou o všem informovaní," doplnil starosta. Jeho slova potvrzuje i společnost Sokolovská uhelná.
Budoucí rozšíření těžby prý bude dostatečně dopředu konzultovat s vedením obce. Zatím dál pokračuje v opačném směru k Lomnici, až v těchto místech skončí, obrátí se těžba ke Královskému Poříčí. To by se mělo stát ale nejdříve kolem roku 2020.
„Proběhnou jednání ohledně rozšíření těžby, dál bude společnost pokračovat s přípravou území a až pak by následovala samotná těžba. Diskutujeme vše dlouhou dobu před zahájením těžby s vedením obce," informoval Vladislav Podracký za Sokolovskou uhelnou.

Klára Čurlinová