V současnosti je největším problémem informovanost o této tematice. Spousta lidí se zrakovým problémem například neví, jaké možnosti mají v oblasti příspěvku na kompenzační pomůcky, které jim umožní cestu k samostatnosti. „Existují speciální kamerové lupy, některé z nich umí daný text i přečíst. Na některé tyto pomůcky přispívá stát," řekla Marková. Speciální pomůcky pro zrakově postižené jsou z hlediska pořízení velmi nákladné a lidé často ani netuší, že mohou požádat o příspěvek. „Dnes si lidé se zrakovým postižením mohou zažádat dokonce i o ozvučený počítač," sdělila Marková.

„Cílem Tyfloservisu je vést klienta k samostatnosti, aby zvládal vše potřebné bez cizí pomoci. Klienti se zdokonalují v kurzech chůze s bílou holí, ty vyžadují hodiny tréninku, kdy musíte projít celou trasu metr po metru," popisuje Petra Marková. „Neméně důležitá je podpora klientů při jejich seberealizaci," řekla Marková. Tyfloservis není žádným nováčkem. Letos slaví dvacet pět let své existence. „Zakladatelem a ředitelem je Josef Cerha, který je sám zrakově postižený," řekla Marková. Kdo jsou vaši klienti? „Lidé s poruchami zraku, které již nelze korigovat brýlemi. Jedná se většinou o pacienty očních lékařů, kteří už nemohou svým pacientům pomoci a posílají je k nám, za což jsme jim vděční," pochvaluje si Marková.

„V oblasti rehabilitace zraku jsou našimi klienty hlavně lidé v průměrném věku kolem šedesáti let. Je to samo o sobě dáno i krajem, nejsou zde např. žádné speciální školy, které by navštěvovali mladší lidé. Máme tady ale i klienty, kterým je přes devadesát. Jsou báječní, jak to všechno zvládají," Mezi služby poskytované Tyfloservisem patří zejména sociální rehabilitace. „Učíme naše klienty pro mnohé běžné dovednosti. Uvařit si, telefonovat se speciálním ozvučeným mobilem; ukazujeme jim různé pomůcky, které pro zrakově postižené jedince existují. Patří mezi ně indikátor barev nebo VPN vysílačka. Pro nevidomé maminky máme k dispozici speciální cvičnou panenku," popisuje Kamila Danielová.

„Pro veřejnost pořádáme osvětové akce v podobě přednášek," sdělila Marková. „Lidé si často myslí, že pokud má člověk zrakové postižení, vidí jen tmu. Pravda je taková, že mnoho zrakově postižených vidí obrysy nebo vnímají rozdíl mezi světlem a tmou. Často se také věří, že lidé, kteří nevidí, mají výjimečné schopnosti. Není to tak úplně pravda. Mají jen lépe vycvičené kompenzační smysly, jako je sluch nebo čich," doplnila Marková.