„Každý den teď jedeme naplno," potvrzuje ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. V současné době ve zvýšené míře přijíždějí organizace z kraje a odvážejí si z potravinové banky potřebné zboží. „Zrovna zítra přijedou z chebské farní charity a potřebují připravit nějaké oplatky, sušenky, aby mohli udělat balíčky pro děti," dodal s tím, že podobné vánoční balíčky se nebudou připravovat jen pro děti, ale také například pro seniory.

Nechystají se pouze vánoční balíčky. Přišla zima, zaplňují se noclehárny, nízkoprahová centra a potravin je potřeba daleko více. A nejde jen o jídlo, potravinová banka v letošním roce distribuuje i drogerii, která rovněž zaplňovala sklad během letošní Národní potravinové sbírky.

S prvními mrazy roste také potřeba míst v noclehárnách pro bezdomovce, azylových domech, případně nízkoprahových centrech. Od prosince se v Sokolově nově rozbíhá noclehárna pro bezdomovce v Nádražní ulici, která nahradí řadu let používaný stan na Bohemii. Provozuje ji nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Noclehárna s provozem sedm dní v týdnu bude fungovat ve dvou sezonních režimech. Ten zimní počítá s maximální kapacitou 26 lůžek. „V porovnání se stanem půjde jednoznačně o zvýšení komfortu," přiblížil Robert Pisár, ředitel Pomoci v nouzi. „Bude disponovat oddělenými prostory pro ženy a muže, toaletami, sociálním zařízením a zázemím pro personál," dodal.

V čase adventním se koná také mnoho charitativních akcí. „Den před Štědrým dnem se chystáme do Domu klidného stáří ve Svatavě. Budeme s panem farářem a dětmi rozdávat balíčky a zpívat koledy," informoval ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján. V příštím týdnu pak farní charita připravuje v kostele sv. Jakuba v Sokolově představení pro děti. Klienti Mateřídoušky jim zahrají divadlo.

V Kraslicích organizuje Nadační fond Ještěřice adventní koncerty, případně na Štědrý den Štědroranní výklus. V pořadí druhý adventní koncert se uskuteční již tuto sobotu v kostele Božího těla v Kraslicích. Hlavní interpretkou bude muzikálová zpěvačka, rodačka z Kraslic Kateřina Herčíková. Koncert začíná v 18 hodin, svařené víno a vánoční dekorace se budou prodávat již od 17 hodin.

Třetí koncert už bude vánoční. 26. prosince v kostele Nejsvětějšího srdce Páně ve Stříbrné zazpívá zdejší rodačka Marie Kyselová.