Z Kostelní Břízy do Kamenice se ve středu odpoledne vypravilo více než sto poutníků. U kapličky sv. Máří Magdaleny si pak vyslechli duchovní slovo faráře Jiřího Majkova. Kdo chtěl, mohl po mši zůstat a bavit se hudebním programem.